Strona główna Regulamin

Reklama

Reklama

Regulamin

Zasady ogólne
1. AgroMy.pl  jest serwisem bezpłatnych ogłoszeń internetowych zamieszczonym pod adresem URL: http://www.agromy.pl
2. Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.
3. Operatorem serwisu jest WEBXL Borowski Mateusz z siedzibą w Przeźmierowie przy ulicy Olszynowej 10.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
5. Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie w serwisie agroMy.pl zgadza się na jego publikację w innych portalach zarządzanych przez WEBXL, czas emisji ogłoszenia w innych portalach może być dłuższy niż w serwisie agroMy.pl
6. Limity dodawanych ogłoszeń: można dodać tylko jedno ogłoszenie w ciągu 5 minut.
7. Ogłoszenia zamieszczone w agroMy.pl będą publikowane przez maksymalny okres czterech miesięcy.

Niedozwolone jest reklamowanie lub oferowanie:
1. Towarów pochodzących z kradzieży lub wprowadzonych do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem.
2. Narkotyków i materiałów pornograficznych lub o charakterze erotycznym.
3. Towarów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
4. Organów ludzkich lub zwierzęcych.
5. Ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich.
6.Produktów farmakologicznych, także tych dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego.

AgroMy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
1. Treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.
2. Zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
3. Za to, w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w agroMy.pl zostaną wykorzystane

Funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.
AgroMy.pl zastrzega sobie prawo do:

1. Usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem, niniejszym regulaminem lub dodawanych wielokrotnie w różnych kategoriach.
2. Usuwania ogłoszeń zamieszczanych w nieprawidłowych kategoriach.
3. Usuwania ogłoszeń, w których są podawane nieistniejące identyfikatory do komunikatorów internetowych.
4. Usuwania ogłoszeń, których czytelność utrudnia lub uniemożliwia przeglądanie serwisu
5. Usuwania ogłoszeń, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi serwisu www.agromy.pl lub narazić go na straty
6. Wykorzystywania adresów e-mail do działań reklamowych prowadzonych przez firmę WEBXL Mateusz Borowski
7. Nie zamieszczenia ogłoszenia lub usunięcia bez podania przyczyny.
8. Modyfikowania niniejszego regulaminu.
9. Czasowego przerywania funkcjonowania serwisu.
10. Zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.
11. Korzystanie z serwisu internetowego www.agromy.pl jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

Zamieszczenie ogłoszeń
Zamieszczanie ogłoszeń jest w pełni darmowe i dostępne poprzez funkcję "Dodaj ogłoszenie".
Aby dodać ogłoszenie należy wprowadzić adres email, oraz:

1. Wybrać odpowiedniego działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie, napisanie treści ogłoszenia, podanie danych kontaktowych w szczególności adresu e-mail.
2. Potwierdzenia dodania ogłoszenia poprzez aktywowanie linku wysłanego na podany adres e-mail