Strona główna Aktualności Aktualności: Polska 453 570 euro dla byłych pracowników polskiego przemysłu maszynowego

Reklama

Reklama

15 Lut
453 570 euro dla byłych pracowników polskiego przemysłu maszynowego
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komisja Europejska rozpatrzyła 14 lutego br. pozytywnie wniosek władz Polski o wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Suma 453 570 euro, o którą wnioskowały władze Polski, zostanie przeznaczona na pomoc 200 pracownikom zwolnionym przez trzy zakłady produkcji maszyn i sprzętu w województwie podkarpackim.

 

 

Wniosek zostanie teraz skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady, które zatwierdzają uwolnienie środków. - W obliczu kryzysu eksport polskiego przemysłu maszynowego gwałtownie spadł, a jego pracownicy tracą zatrudnienie. Jestem przekonany, że dzisiejsza decyzja pomoże pracownikom w rozwoju umiejętności, a przez to również w ponownym uzyskaniu pracy – powiedział komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

 

Wniosek złożony przez Polskę ma związek ze zwolnieniem 594 pracowników przez trzy zakłady produkcji maszyn budowlanych, drogowych i górniczych oraz części do tego rodzaju maszyn. Zwolnienia są wynikiem spadku eksportu wskutek zmniejszenia się popytu ze strony kluczowych partnerów handlowych z Niemiec, Rosji i Ukrainy. Do 2007 r. w polskim przemyśle budowy maszyn miał miejsce szybki wzrost produkcji spowodowany intensywnym rozwojem polskiej gospodarki i dobrymi możliwościami w zakresie eksportu. W 2008 r., gdy rozpoczynał się globalny kryzys gospodarczy, tempo rozwoju sektora uległo spowolnieniu, a w 2009 r. po raz pierwszy od wielu lat sektor zanotował spadek produkcji.

 

Pomoc finansowa, o którą zwrócono się do EFG, będzie przeznaczona dla dwustu spośród zwolnionych pracowników, którzy doświadczyli największych trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. Pakiet EFG zostanie przeznaczony na pomoc tym osobom w szkoleniu i przeszkalaniu się, a także na wyposażenie i dostosowanie miejsc pracy, dotacje na konsultacje związane z samozatrudnieniem i podobnymi kwestiami oraz dodatki na szkolenie zawodowe i szkolenie w miejscu pracy. Łączny szacowany koszt pakietu (którego wypłacanie już rozpoczęto) to prawie 697 800 euro, przy czym wsparcie, o które zwrócono się do Unii Europejskiej, ma wynieść 453 570 euro.

 

Pomoc dotyczy województwa podkarpackiego, a w szczególności powiatów stalowowolskiego, niżańskiego i tarnobrzeskiego. W powiatach tych znacznie wzrosła liczba bezrobotnych (dane z okresu od czerwca 2009 r. do lutego 2010 r.): o 20 proc. w powiecie niżańskim, o 19 proc. w powiecie tarnobrzeskim i o 24 proc. w powiecie stalowowolskim. Stopa bezrobocia w trzech wymienionych powiatach (odpowiednio 24 proc., 17 proc. i 15 proc.) była wyższa niż średnia dla Polski w lutym 2010 r. (13 proc.).

 

Od czasu uruchomienia EFG w styczniu 2007 r. złożono 73 wnioski o wsparcie z funduszu na łączną kwotę ok. 408,5 mln euro, co pozwoliło udzielić pomocy ponad 77 300 pracowników. Wnioski o wsparcie z EFG dotyczyły następujących sektorów: motoryzacyjnego (Francja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Niemcy, Szwecja i Belgia), włókienniczego (Włochy, Malta, Litwa, Portugalia, Hiszpania i Belgia), telefonów komórkowych (Finlandia i Niemcy), artykułów gospodarstwa domowego (Włochy), komputerów i sprzętu elektronicznego (Irlandia, Portugalia i Holandia), stoczniowego (Dania), urządzeń mechanicznych/elektronicznych (Dania), naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych (Irlandia), szkła kryształowego (Irlandia), ceramiki i kamienia naturalnego (Hiszpania), usług finansowych (Holandia), budownictwa (Holandia, Irlandia i Litwa), ciesielstwa i stolarstwa (Hiszpania), urządzeń elektrycznych (Litwa), przemysłu wydawniczego i poligraficznego (Holandia i Niemcy), meblarstwa (Litwa), produkcji obuwia (Portugalia), handlu detalicznego (Czechy i Hiszpania) oraz handlu hurtowego (Holandia). Sprawozdania końcowe dotyczące przypadków, w których udzielono wsparcia z EFG, dowodzą, że fundusz stanowi cenne narzędzie pomagające zwolnionym pracownikom w pozostaniu na rynku pracy i znalezieniu nowego zatrudnienia.

 

EFG został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę pod koniec 2006 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, aby pomóc osobom, które straciły pracę w związku ze skutkami globalizacji. W czerwcu 2009 r. zmieniono przepisy dotyczące EFG, aby wzmocnić jego rolę jako instrumentu wczesnej interwencji. Fundusz jest elementem reakcji Europy na kryzys finansowy i gospodarczy. Dnia 2 lipca 2009 r. weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie EFG, które ma zastosowanie do wszystkich wniosków otrzymanych od dnia 1 maja 2009 r.

 

Źródło: europa.eu


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz