Strona główna Aktualności Aktualności: Polska 82,8 mld zł na budowę dróg i autostrad

Reklama

Reklama

10 Lut
82,8 mld zł na budowę dróg i autostrad
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Do końca 2013 roku ma powstać ok. 810,4 km autostrad, ok. 782,5 km dróg ekspresowych i większość istniejących tras ma być poddanych regeneracji. Na wszystko ma być wydane 82,8 mld zł.

 

 

W dniu 25 stycznia 2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Przyjęty przez rząd program będzie realizowany w okresie 5 lat. Zawiera on m.in. listę priorytetowych zadań inwestycyjnych, które zostaną rozpoczęte do 2013 r. Określono wielkość środków przeznaczonych na jego finansowanie, które będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) oraz z budżetu państwa. W uchwale przyjęto, że limit wydatków na realizację zadań finansowanych z KFD, liczony od stycznia 2010 r., wyniesie 82,8 mld zł.

W 2012 r. Program zostanie poddany aktualizacji, której celem ma być określenie szczegółowej listy zadań oraz środków na ich realizację w okresie do 2015 r. Pieniądze na realizację Programu będą corocznie zapewniane w planach finansowych KFD oraz kolejnych ustawach budżetowych.

 

Przewidywane efekty realizacji Programu do końca roku 2013:

  • stworzenie sieci autostrad o łącznej długości ok. 810,4 km (łącznie z odcinkami budowanymi w systemie koncesyjnym/ partnerstwa publiczno-prywatnego - 168,3 km),

  • stworzenie sieci dróg ekspresowych o łącznej długości 782,5 km,

  • budowa 26 obwodnic drogowych (o łącznej długości 203 km) miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego z zachowaniem dbałości o ochronę obwodnic przed nową zabudową,

  • przebudowa odcinków dróg krajowych (pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu),

  • poprawa stanu nawierzchni na drogach krajowych tak, aby w 2012 roku 66 proc. sieci dróg krajowych było w stanie dobrym, a 34 proc. w stanie niezadowalającym i złym.

 

Priorytetami inwestycyjnymi do 2015 r. będzie budowa autostrad i dróg ekspresowych:

  • autostrada A1 - zakończenie budowy na całym przebiegu,

  • autostrada A2 - zakończenie budowy na odcinku Świecko-Mińsk Mazowiecki, rozpoczęcie (w miarę możliwości) budowy odcinka Mińsk Mazowiecki-wschodnia granica państwa,

  • autostrada A4/A18 - zakończenie budowy na całym przebiegu,

  • autostrada A8 - zakończenie budowy na całym przebiegu,

  • drogi ekspresowe: S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69.

 

Łączna wartość wydatków na realizację Programu w latach 2011-2013 wynosi 72 430 378,8 tys. zł - 63 335 954,8 tys. zł pochodzić będzie z KFD, pozostałe 9 094 424,0 tys. zł - z budżetu państwa. Należy podkreślić, że wydatki na program w tych latach mogą ulec zmianie - np. z powodu zmiany warunków przetargu czy konieczności wykonania dodatkowych prac.

 

Źródło: mi.gov.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz