Strona główna Aktualności Aktualności: Polska ARiMR dofinansowuje dostęp do płatnych usług doradczych

Reklama

Reklama

01 Lis
ARiMR dofinansowuje dostęp do płatnych usług doradczych
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Już niebawem można będzie składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowane z PROW 2007-2013. Wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia lub wyczerpania limitu środków przewidzianych w ramach PROW 2007-2013, tj. 218 mln euro.

Zakres kosztów, które można zrefinansować z tego działania jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska naturalnego, przestrzegania "Wymogów wzajemnej zgodności" oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zarządzania gospodarstwem rolnym, Tak ukierunkowane doradztwo, dofinansowywane z PROW 2007 -2013, ma usprawnić niełatwy proces dostosowywania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej.

 

Wsparcie może otrzymać wnioskodawca, który zawarł umowę o świadczenie płatnych usług doradczych z jednostką uprawnioną do prowadzenia takiej działalności. Do świadczenia rolnikom płatnych usług doradczych uprawnione są: ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz inne podmioty, które uzyskały stosowną akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Przyznane przez ARiMR dofinansowanie pokrywa w 80% koszty kwalifikowane poniesione przez rolnika lub posiadacza lasu na zrealizowane usługi doradcze, lecz nie może być wyższe  niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW.

 

Źródło:http://www.arimr.gov.pl

Dodaj komentarz