Strona główna Aktualności Aktualności: Polska ARiMR wypłaciła rybakom i armatorom statków rybackich z PO RYBY 2007 - 2013 ponad 322 mln.zł.

Reklama

Reklama

04 Paz
ARiMR wypłaciła rybakom i armatorom statków rybackich z PO RYBY 2007 - 2013 ponad 322 mln.zł.
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Nadal dużym zainteresowaniem cieszy się pomoc finansowa oferowana w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego budżet wynosi około 1 miliarda euro. Z tej kwoty około 613 milionów euro to pieniądze na działania pomocowe, "realizowane" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu.

Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR rybacy i armatorzy statków rybackich złożyli w sumie ponad  6,9 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w tym programie. Blisko 86% tych wniosków jest już ocenionych przez pracowników Agencji. Te które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w około 24% limit środków przyznany ARiMR na realizację całego PO RYBY 2007 - 2013. Rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy podpisali z Agencją umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali już  ponad 322  milionów złotych.

 

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo ponad 5,2 tys. dotyczy przyznania pomocy z 1 Osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby blisko 2,9 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę przekraczającą 323  mln zł, co wyczerpuje w blisko 36% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji blisko 179  mln zł. Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe ponad  97 mln zł. Agencja wypłaciła również blisko 9,5 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z wdrażanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas ponad 988 tys. zł. Oddziały Regionalne ARiMR przez cały czas przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań należących do tej osi, a całkowity limit środków do wykorzystania wynosi 225,12 mln euro.

 

Z 1398 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, Agencja do 2 lipca br. pozytywnie zweryfikowała - 362. Z 350 beneficjentami zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę ponad 242  mln zł, co wyczerpuje w ponad 30% limit środków finansowych przewidzianych dla 2 Osi. Agencja przekazała na konta bankowe ponad 26,5 mln zł za zrealizowane inwestycje dotyczące przetwórstwa i obrotu rybami. Dla inwestujących w hodowlę i chów ryb wypłacono ponad 8,7 mln zł. W 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można przez cały czas składać wnioski o dofinansowanie oferowane w ramach 2 Osi Priorytetowej "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury". Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano w całym okresie realizacji programu 195,75 mln euro.

 

Od połowy października 2009 r. można składać wnioski o wsparcie w ramach 6 działań z 3 Osi Priorytetowej nowego programu  rybackiego:

  • Działania wspólne;
  • Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej;
  • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;
  • Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;
  • Projekty pilotażowe;
  • Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

 

Do tej pory przyjęto 293 takie wnioski, a umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań z tej Osi ARiMR podpisała z 21 beneficjentami na łączną kwotę ponad 8,3 mln zł. W całym okresie realizacji programu  rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości ponad 195,758 mln euro.

 

W opinii rybaków i armatorów statków rybackich, ARiMR przeprowadza całą operację bardzo sprawnie. Dowodem wysokiej oceny jej pracowników były listy od przedstawicieli środowisk rybackich kierowane do Prezesa Agencji, w których dziękowali za bardzo profesjonalną i szybką obsługę.

 

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz