Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Blisko 293 mln zł wypłaciła dotychczas ARiMR rybakom i armatorom statków rybackich z PO RYBY 2007 - 2013

Reklama

Reklama

28 Paz
Blisko 293 mln zł wypłaciła dotychczas ARiMR rybakom i armatorom statków rybackich z PO RYBY 2007 - 2013
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dużym zainteresowaniem cieszy się pomoc finansowa oferowana w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", którego budżet wynosi około 1 miliarda euro. Z tej kwoty około 613 milionów euro to pieniądze na działania pomocowe,  "realizowane" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją pośredniczącą we wdrażaniu tego programu

Dotychczas w Oddziałach Regionalnych ARiMR rybacy i armatorzy statków rybackich złożyli w sumie ponad  6,6 tys. wniosków o wsparcie finansowe oferowane w tym programie. Blisko 86% tych wniosków jest już ocenionych przez pracowników Agencji. Te które zostały pozytywnie zweryfikowane wykorzystują w nieco ponad 22% limit środków przyznany ARiMR na realizację całego PO RYBY 2007 - 2013. Rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy podpisali z Agencją umowy o przyznanie wsparcia z tego programu i wywiązali się z zawartych tam zobowiązań, otrzymali już  blisko 293 miliony złotych.

 

Spośród wszystkich złożonych w Oddziałach Regionalnych wniosków najwięcej, bo ponad 5,1 tys. dotyczy przyznanie pomocy z 1 Osi priorytetowej, obejmującej działania związane z adaptacją floty połowowej. Z tej liczby blisko 2,8 tys. beneficjentów, którzy złożyli poprawnie wypełnione i pozytywnie zweryfikowane wnioski, podpisało z ARiMR umowy o przyznaniu dofinansowania na łączną kwotę przekraczającą 311 mln zł, co wyczerpuje w ponad 35% limit finansowy przewidziany dla tej osi priorytetowej. Wśród tych beneficjentów, armatorzy i właściciele statków rybackich, którzy tymczasowo zaprzestali działalności połowowej, otrzymali z Agencji ponad 175,6  mln zł. Natomiast tym, którzy na stałe zrezygnowali z prowadzenia działalności połowowej ARiMR przekazała na konta bankowe blisko 90 mln zł. Agencja wypłaciła również ponad 6,8 mln zł rekompensat społeczno-gospodarczych, z których realizowane są nadal zobowiązania z wdrażanego w latach 2004-2006 Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rozpoczęła się także wypłata pieniędzy tym beneficjentom, którzy zrealizowali już zaplanowane inwestycje na swoich statkach rybackich. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała dotychczas ponad 137 tys. zł. Niestety 2040 wniosków o przyznanie pomocy z działań tej Osi zostało odrzuconych. Oddziały regionalne ARiMR przez cały czas przyjmują wnioski o przyznanie pomocy w ramach działań należących do tej osi, a całkowity limit środków do wykorzystania wynosi 225,12 mln euro.

 

Z 1258 wniosków, które OR ARiMR przyjęły w ramach 2 Osi priorytetowej, Agencja do 21 maja pozytywnie zweryfikowała - 352, a odrzuciła - 476. Z 301 beneficjentami zostały  podpisane umowy o przyznaniu pomocy łącznie na kwotę ponad 198 mln zł, co wyczerpuje w blisko 26% limit środków finansowych przewidzianych dla 2 Osi. Agencja przekazała na konta bankowe blisko 19  mln zł za zrealizowane inwestycje dotyczące przetwórstwa i obrotu rybami. Dla inwestujących w hodowlę i chów ryb wypłacono ponad 1,5 mln zł. W 16 Oddziałach Regionalnych ARiMR można przez cały czas składać wnioski o dofinansowanie oferowane w ramach 2 Osi Priorytetowej "Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury". Na wsparcie w ramach tej osi przewidziano w całym okresie realizacji programu 195,75 mln euro.

 

Od połowy października 2009 r. można składać wnioski o wsparcie w ramach 6 działań z 3 Osi Priorytetowej nowego programu rybackiego:

  • Działania wspólne;
  • Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej; 
  • Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach;
  • Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne;
  • Projekty pilotażowe;
  • Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich.

Do tej pory przyjęto 269 takich wniosków, a umowy o przyznaniu pomocy w ramach działań z tej Osi ARiMR podpisała z 11 beneficjentami na łączną kwotę ponad 3,1 mln zł. W całym okresie realizacji programu rybackiego ARiMR może wypłacić w ramach 3 Osi dofinansowanie w wysokości ponad 195,758 mln euro.
W opinii rybaków i armatorów statków rybackich, ARiMR przeprowadza całą operację bardzo sprawnie. Dowodem wysokiej oceny jej pracowników były listy od przedstawicieli środowisk rybackich kierowane do Prezesa Agencji, w których dziękowali za bardzo profesjonalną i szybką obsługę.

 

Źródło:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/blisko-293-mln-zl-wyplacila-dotychczas-arimr-rybakom-i-armatorom-statkow-rybackich-z-po-ryby-200.html

Dodaj komentarz