Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Decyzje Rady Ministrów w sprawie pomocy rolnikom poszkodwanym w wyniku powodzi

Reklama

Reklama

20 Paz
Decyzje Rady Ministrów w sprawie pomocy rolnikom poszkodwanym w wyniku powodzi
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na posiedzeniu Rady Ministrów dniu 1 czerwca br. podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i huragan w 2010 roku, którą przedłożył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Program będzie obowiązywał od 15 czerwca br. Zostanie on także zgłoszony do Komisji Europejskiej dzięki czemu nie będzie powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis.

Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie:


  • kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z powodzią i innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi; poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych; kredyty te oprocentowane są obecnie dla rolników w wysokości 2 proc. w skali roku;
  • odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne;
  • odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia;
  • stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2010 r. w związku z powodzią i pozostałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
  • udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości:
- 2.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej;
- 4.000 zł dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.


O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).


Resort rolnictwa w dalszym ciągu oczekuje na decyzje w sprawie wystąpień do Komisji Europejskiej:

  • wystąpienia z wnioskiem do dyrektora generalnego dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i rozwoju wsi Komisji Europejskiej Jean-Luc Demarty o alokację dodatkowej ilości ziarna zbóż oraz odtłuszczonego mleka w proszku na realizację programu pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym w Polsce realizowanego w 2010 roku. Udostępnione ziarno i mleko w proszku będzie przekazywane bezpośrednio rolnikom do wykorzystania na poziomie gospodarstwa na cele żywnościowe. Rolnik mógłby bezpośrednio powyższe artykuły zużyć, przetworzyć ziarno na mąkę, kasze, płatki lub przeznaczyć do skarmiania inwentarza w celu pozyskania jaj, mleka, mięsa drobiowego lub wieprzowego.
  • wystąpienia do Komisji Europejskiej na zgodę do derogacji stosowania art.11 ustęp 8 rozporządzenia 1857 z roku 2006, tzw. rozporządzenia wyłączeniowego, co pozwoli na pełne objęcie pomocą rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw.


W działaniach zaangażowane są wszystkie służby podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a z dotychczasowych informacji wynika, że ponad 52 tysięcy gospodarstw rolnych (stan na dzień 31 maja br.) w wyniku powodzi znalazło się w krytycznej sytuacji, a zalaniu lub podtopieniu uległo ponad 420 tys. ha.

 

Źródło: www.krir.pl

Dodaj komentarz