Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Druga strona nie traktuje rolnictwa po partnersku

Reklama

Reklama

07 Kwi
Druga strona nie traktuje rolnictwa po partnersku
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Alojzego Szymańskiego oraz podsekretarza stanu Mariana Zalewskiego odbyła się 4. już konferencja Wieś i Rolnictwo w Mediach. Tegoroczna edycja zorganizowana została pod hasłem „Gospodarstwo rodzinne podstawą europejskiego rolnictwa" w odniesieniu do PROW 2007 – 2013.


Witając uczestników konferencji, a zwłaszcza przedstawicieli mediów minister Marek Sawicki zaapelował do dziennikarzy zajmujących się sprawami rolnictwa: „Czyńcie to jeszcze intensywniej w przyszłości. Wiadomości czy dobre, czy złe, ale niech będą rzetelne, prawdziwe".

Szef resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę, że „opublikowany ostatnio raport mówiący o stanie m.in. rolnictwa jest wyrazem tego, że druga strona nie traktuje obszaru rolnictwa po partnersku i pogardliwie podchodzi do środowiska wiejskiego. A tymczasem rolnictwo jest jedynym działem w naszej gospodarce narodowej, który generuje dodatni bilans w wymianie handlowej". Szef resortu podkreślił, że pomoc przedakcesyjna wykorzystana była w ponad 100 proc.. - Tak samo było w przypadku Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" i tak samo będzie z PROW 2007 – 2013" – powiedział i dodał, że „w ramach PROW 2007 – 2013 wypłacono już ponad ¼ środków, a ponad 80 proc. całości jest już zakontraktowana".

Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że Polska ma najbardziej odważną koncepcję przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013, która to polityka powinna przestać zakłócać warunki konkurencyjności i płacić za gotowość produkcyjną. - Obecny kształt WPR sprawia, że jest ona głównym źródłem zakłócania konkurencyjności na europejskim rynku. Należy więc wypracować nowe, obiektywne kryteria podziału środków, przejść na politykę aktywną i znaczną cześć środków skierować na II filar. Wspólna Polityka Rolna powinna wspierać produkcję żywności organicznej, budować programy ekologizacyjne, programy wsparcia młodego rolnika oraz umożliwiające modernizację i korzystanie z innowacji. Dziś trzeba wsparcia mediów i środowiska naukowego, aby owe dążenia stały się realne – powiedział Minister.

Minister Sawicki podkreślił również ogromne znaczenie, jaki ma właściwy rozwój gospodarstw rodzinnych dla rozwoju rolnictwa w ogóle. - Jeżeli nie będzie w każdej wsi kilku rodzin rolniczych i kilku rodzin świadczących usługi, to nie będzie również potrzeby istnienia tam szkół, przedszkoli ani rozwoju infrastruktury – podkreślił szef resortu rolnictwa. - Najważniejszym zadaniem w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej powinien być interes konsumentów, a nie tego, czy innego kraju, gdyż przed nami są ogromne wyzwania w zakresie zwiększenia produkcji żywności na świecie – dodał.

Sawicki podziękował profesorowi Alojzemu Szymańskiemu za współpracę w przygotowaniu kolejnej już edycji konferencji i możliwość organizacji tego wydarzenia na terenie SGGW. - Cieszę się, że to właśnie z tego miejsca już od czterech lat możemy przekazywać wieści o rolnictwie, informacje o tym jak zmieniają i rozwijają się polskie obszary wiejskie – powiedział.

Jego Magnificencja Alojzy Szymański zwrócił uwagę, że konferencja odbywa się w szczególnym czasie i miejscu. Czasie, ponieważ obecnie trwa dyskusja nad przyszłością nie tylko polskiego rolnictwa, lecz także nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. W szczególnym miejscu, ponieważ „Centrum Wodne" zostało stworzone przy wykorzystaniu środków unijnych i jest największym krajowym obiektem badawczym, skupiającym 20 laboratoriów z różnych dziedzin. Jest to poligon doświadczalny dla naukowców i studentów SGGW, który ma służyć przede wszystkim rolnictwu. Odnosząc się do tematu przewodniego tegorocznej konferencji profesor Alojzy Szymański zaznaczył, że gospodarstwa rodzinne, jako podstawa europejskiego rolnictwa, powinny mieć wgląd w to, co powstaje dzięki pracy rolniczych szkół wyższych, instytutów i innych jednostek badawczych. - Rolnictwo europejskie powinniśmy kształtować właśnie poprzez rozwój gospodarstw rodzinnych. Dlatego celem funkcjonowania tego centrum naukowego jest przede wszystkim transfer technologii na polską wieś, także do gospodarstw rodzinnych – powiedział rektor SGGW.

Zwrócił także uwagę na to, że wieś zmienia się z roku na rok, z dnia na dzień, że zmieniają się warunki pracy, zwyczaje, ale z 15 mln ludzi żyjących na terenach wiejskich tylko 40 proc. utrzymuje się z działalności rolniczej. Dlatego wg rektora SGGW powinno się kłaść nacisk na edukację młodzieży wiejskiej i na kształcenie ustawiczne.
Podsekretarz stanu Marian Zalewski przypomniał, że poprzednie edycje odbywały się pod hasłami:
Polska dobra żywność, wieś i rolnictwo w mediach,
Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny,
Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media.
Podkreślił także duże zainteresowanie przedstawicieli mediów poruszaną problematyką.

Na zakończenie otwarcia konferencji minister Marek Sawicki wraz z podsekretarzem stanu Marianem Zalewskim wręczyli grupie dziennikarzy pamiątkowe dyplomy w podziękowaniu za zaangażowanie i profesjonalizm w pracy dziennikarskiej na rzecz szerokiego informowania społeczeństwa o problemach nurtujących rolnictwo i obszary wiejskie, a także o Wspólnej Polityce Rolnej.

Źródło: minrol.gov.pl

 


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz