Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Działanie siły wyższej

Reklama

Reklama

30 Wrz
Działanie siły wyższej
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 9 lipca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Tegoroczna powódź w niektórych regionach Polski spowodowała całkowite zniszczenie plonów. Oznacza to, że dane zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2010 przez rolników, których gospodarstwa znalazły się na obszarze dotkniętym powodzią, mogły nie odzwierciedlać stanu faktycznego, co z kolei mogło skutkować pomniejszeniem kwot płatności lub nawet odmową ich przyznania.

 

Dlatego też w rozporządzeniu rozszerzono listę dokumentów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w przypadku braku możliwości:

- terminowego złożenia wniosku o przyznanie płatności tj. do dnia 17 maja 2010 r. (np. zalanie dróg, zerwanie mostu),

- spełnienia wymogów wzajemnej zgodności.

 

W takich przypadkach działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności może być potwierdzone oświadczeniem rolnika albo oświadczeniami złożonymi przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika. Regulacja ta ma na celu ułatwienie rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi otrzymania płatności w pełnej wysokości.

 

Ponadto rozporządzenie to dopuszcza uznanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczeń rolników albo świadków, złożonych jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

 

Rozporządzenie rozszerza także listę dokumentów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności o pisemne oświadczenie rolnika o padnięciu zwierzęcia oraz o zgłoszeniu tego faktu zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Źródło: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz