Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Informacja dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.

Reklama

Reklama

26 Lis
Informacja dotycząca rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Podsekretarz stanu w MRiRW, Tadeusz Nalewajk w zastępstwie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał 19 sierpnia 2010 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.

Opracowanie niniejszego rozporządzenia jest wynikiem zmiany brzmienia art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.), który został zmieniony ustawą z dnia 17 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 36, poz. 197).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, od 2010 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało powierzone opracowanie wzoru formularza wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym. Powyższa zmiana wynika z dotychczasowych doświadczeń oraz ma na celu usprawnienie realizowanych przez ARiMR działań związanych z wpisem do ewidencji producentów. Dotychczas to Minister właściwy do spraw rozwoju wsi był zobowiązany do określenia wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym. Wzory te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym (Dz. U. Nr 10, poz. 91, z późn. zm.).

Rozporządzenie, oprócz obowiązku dołączenia do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego składanego przez organizację producentów, kopii decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów, nie wprowadza innych wymagań w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji producentów oraz wzoru zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym (Dz. U. Nr 10, poz. 91 oraz
z 2007 r. Nr 205, poz. 1490).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz