Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Informacja nt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Reklama

Reklama

25 Lis
Informacja nt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 21 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 54, poz. 327).

Beneficjent składa wniosek o udzielenie wsparcia na formularzu ( FPZ_f2). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się wyłącznie na zadanie zamieszczone w planie finansowym funduszu promocji w Centrali ARR w terminie:

  • do 2 miesięcy przed miesiącem, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania w przypadku zadań innych niż wspierane ze środków UE ,
  • do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym lub w krajach trzecich w przypadku zadań wspieranych ze środków UE.
  • do końca listopada roku poprzedzającego rok realizacji lub w terminie 14 dni od dnia przyjęcia planu finansowego danego funduszu, w przypadku zadań przewidzianych do realizacji w I kwartale roku kalendarzowego,
  • nie później niż 14 dni po uwzględnieniu zadania w planie finansowym danego funduszu promocji w przypadku zadania, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 45 dni od dnia uwzględnienia zadania w planie finansowym danego funduszu promocji, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od uwzględnienia zadania w planie finansowym danego funduszu promocji.
  • 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, w przypadku zadania, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem 30 czerwca 2010 r.


Dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia jest dzień jego wpływu do Centrali ARR.

Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia beneficjent zainteresowany uzyskaniem dofinansowania zobowiązana jest do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR.
Prezes ARR udziela wsparcia z funduszy promocji w formie decyzji administracyjnej.

Po zakończeniu realizacji zadania lub jego części Beneficjent składa wniosek o płatność na formularzu (FPZ_f4). Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Centrali ARR w terminie:

  • w przypadku płatności częściowej przed końcem miesiąca po miesiącu, w którym zakończył się dany etap zadania.
  • w przypadku płatności ostatecznej (końcowej) w ciągu czterech miesięcy po upływie miesiąca zakończenia realizacji zadania, jeżeli zadanie jest realizowane w jednym etapie albo po zakończeniu ostatniego etapu.

Dniem złożenia wniosku o płatność jest dzień wpływu do Centrali Agencji.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia oraz o płatność znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.

Źródło: http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01857

Dodaj komentarz