Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Kolejne spotkanie eksperckie organizacji członkowskich Copa na temat WPR po 2013 roku

Reklama

Reklama

20 Paz
Kolejne spotkanie eksperckie organizacji członkowskich Copa na temat WPR po 2013 roku
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

27 maja br. w Brukseli odbyło się kolejne już spotkanie eksperckie na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku rolniczych organizacji członkowskich Komitetu Copa z Belgii, Niemiec, Holandii, Austrii, Francji oraz Polski, reprezentowanej w tym gremium przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Przewodnim zagadnieniem dyskusji były możliwości wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym w ramach kompleksowych rozwiązań ogólnoeuropejskich.

Wyjściowym motywem do debaty było założenie, zgodnie z którym europejscy rolnicy w mniejszym stopniu powinni zależeć od wsparcia publicznego, do czego konieczne jest zwiększenie ich udziału w zyskach rynkowych z produkcji żywności poprzez wzmocnienie pozycji ekonomicznej w całym łańcuchu rolno-spożywczym Unii Europejskiej. Obecnie generowane przychody z tego sektora rozkładają się w sposób nierównomierny, a głównym ich beneficjentem są przetwórcy oraz sieci detaliczne.

W wyrażonej przez przedstawiciela holenderskiego LTO opinii europejscy rolnicy ? chcąc odpowiadać wszystkim narzuconym standardom produkcji i jakości wytwarzanych surowców ? muszą podejmować wiele kosztownych inwestycji, które nie mają przełożenia na ceny. Co więcej, wyższe koszty wytwarzania powodują, że stając do przetargów otwartych na dostawy surowców rolnych spółdzielnie i organizacje producenckie z krajów UE mają ograniczone możliwości konkurowania z podmiotami z krajów trzecich.

Przedstawiciel brytyjskiej organizacji NFU poinformował, że wprowadzony kilka lat temu w Wielkiej Brytanii kodeks dobrych praktyk w tym zakresie, ze względu na brak obligatoryjności, nie zmienił nic w układzie sił pomiędzy producentami, a pozostałymi udziałowcami łańcucha dostaw żywności. Obecnie trwają tam prace nad wprowadzeniem usprawnionego, obowiązkowego kodeksu, który ma zapewnić odpowiedni udział rolników w osiąganych zyskach. Ponadto, NFU postuluje o ustanowienie instytucji rzecznika praw rolnika, do którego producenci mogliby zgłaszać  przypadki nadużyć związane z niewywiązywaniem się z warunków kontraktów czy narzucania na nich dodatkowych wymagań np. przerzucenia na producenta kosztu opakowań detalicznych.

 

Wszystkie delegacje zgodnie przyznały o potrzebie stworzenia na poziomie europejskim ogólnych ram i zasad towarzyszących zawieraniu kontraktów z przetwórcami czy sieciami sklepów. Innym rozwiązaniem, zaproponowanym przez delegację KRIR za wnioskami wypracowanymi podczas posiedzeń Grupy Wysokiego Szczebla ds. Mleka w Komisji Europejskiej, jest utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu monitoringu cen, który stanowiłyby pewnego rodzaju odnośnik dla rzeczywistej sytuacji rynkowej w regionie na rynku danego produktu rolniczego. Ponadto, wzorem sektora owoców i warzyw, konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do samoorganizacji producentów oraz wsparcie ich funkcjonowania odpowiednimi instrumentami zachęcającymi.

Kolejną ideą wyrażoną w trakcie spotkania było stworzenie platform logistycznych kolekcjonujących duże partie towaru, w szczególności służące mniejszym gospodarstwom indywidualnym, w ramach których budowane by były marki handlowe dla produktów nieprzetworzonych.

  

Wyjściowym motywem do debaty było założenie, zgodnie z którym europejscy rolnicy w mniejszym stopniu powinni zależeć od wsparcia publicznego, do czego konieczne jest zwiększenie ich udziału w zyskach rynkowych z produkcji żywności poprzez wzmocnienie pozycji ekonomicznej w całym łańcuchu rolno-spożywczym Unii Europejskiej. Obecnie generowane przychody z tego sektora rozkładają się w sposób nierównomierny, a głównym ich beneficjentem są przetwórcy oraz sieci detaliczne.

 

W wyrażonej przez przedstawiciela holenderskiego LTO opinii europejscy rolnicy ? chcąc odpowiadać wszystkim narzuconym standardom produkcji i jakości wytwarzanych surowców ? muszą podejmować wiele kosztownych inwestycji, które nie mają przełożenia na ceny. Co więcej, wyższe koszty wytwarzania powodują, że stając do przetargów otwartych na dostawy surowców rolnych spółdzielnie i organizacje producenckie z krajów UE mają ograniczone możliwości konkurowania z podmiotami z krajów trzecich.

 

Przedstawiciel brytyjskiej organizacji NFU poinformował, że wprowadzony kilka lat temu w Wielkiej Brytanii kodeks dobrych praktyk w tym zakresie, ze względu na brak obligatoryjności, nie zmienił nic w układzie sił pomiędzy producentami, a pozostałymi udziałowcami łańcucha dostaw żywności. Obecnie trwają tam prace nad wprowadzeniem usprawnionego, obowiązkowego kodeksu, który ma zapewnić odpowiedni udział rolników w osiąganych zyskach. Ponadto, NFU postuluje o ustanowienie instytucji rzecznika praw rolnika, do którego producenci mogliby zgłaszać  przypadki nadużyć związane z niewywiązywaniem się z warunków kontraktów czy narzucania na nich dodatkowych wymagań np. przerzucenia na producenta kosztu opakowań detalicznych.

 

Wszystkie delegacje zgodnie przyznały o potrzebie stworzenia na poziomie europejskim ogólnych ram i zasad towarzyszących zawieraniu kontraktów z przetwórcami czy sieciami sklepów. Innym rozwiązaniem, zaproponowanym przez delegację KRIR za wnioskami wypracowanymi podczas posiedzeń Grupy Wysokiego Szczebla ds. Mleka w Komisji Europejskiej, jest utworzenie ogólnoeuropejskiego systemu monitoringu cen, który stanowiłyby pewnego rodzaju odnośnik dla rzeczywistej sytuacji rynkowej w regionie na rynku danego produktu rolniczego. Ponadto, wzorem sektora owoców i warzyw, konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do samoorganizacji producentów oraz wsparcie ich funkcjonowania odpowiednimi instrumentami zachęcającymi.

 

Kolejną ideą wyrażoną w trakcie spotkania było stworzenie platform logistycznych kolekcjonujących duże partie towaru, w szczególności służące mniejszym gospodarstwom indywidualnym, w ramach których budowane by były marki handlowe dla produktów nieprzetworzonych.

 

Źródło: www.krir.pl

Dodaj komentarz