Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Komisja Europejska w sprawie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych - publikacja programu

Reklama

Reklama

12 Paz
Komisja Europejska w sprawie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych - publikacja programu
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komisja Europejska zamieściła informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.  Program znajduje się na stronie internetowej KE i został zarejestrowany w KE pod nr XA109/2010. Po opublikowaniu programu przez Komisję Europejską nie będzie konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis.

Celem programu będzie uruchomienie pomocy dla rodzin rolniczych, która umożliwi pokonanie przejściowych trudności finansowych spowodowanych szkodami w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub budynkach inwentarskich, budynkach magazynowoskładowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huragan, zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 begin_of_the_skype_highlighting              1857/2006      end_of_the_skype_highlighting.


Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie:

  • dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • ulg i zwolnień w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowanie zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty; umarzanie w całości lub w części bieżących składek realizowany przez Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • odraczania, rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości ZWRSP, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia i ulg w opłatach czynszu, a także umarzanie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, realizowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
  • ulg w podatku rolnym realizowany przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
  • pomocy socjalnej w formie jednorazowego zasiłku celowego realizowany w ramach ośrodków pomocy społecznej;
  • dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany realizowany przez Agencję Rynku Rolnego;

 

O pomoc w ramach programu będą mogli się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez powódź i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

 

Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe. Czas trwania programu i udzielania pomocy trwa od 15 czerwca 2010 do 15 czerwca 2011 roku. Planowana wysokość pomocy dla gospodarstw rolnych ze środków budżetu państwa może wynieść łącznie we wszystkich formach 200 mln złotych

 

Źródło: www.krir.gov.pl

Dodaj komentarz