Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Komunikat w sprawie planowanej w ramach PROW 2007 – 2013 pomocy dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku powodzi

Reklama

Reklama

29 Wrz
Komunikat w sprawie planowanej w ramach PROW 2007 – 2013 pomocy dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku powodzi
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace zmierzające do uruchomienia nowego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

Pomoc w ramach tego działania przeznaczona będzie na inwestycje związane z przywracaniem potencjału produkcyjnego w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (np. powodzią), polegające m.in. na odbudowie, modernizacji czy remoncie służących do prowadzenia produkcji rolnej budynków, budowli, infrastruktury, wyposażania sadów i plantacji wieloletnich oraz zakupie maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.
Do otrzymania pomocy uprawnieni będą producenci rolni, którzy w wyniku wystąpienia klęski ponieśli straty w służących do produkcji rolnej budynkach, budowlach maszynach i urządzeniach, zwierzętach gospodarskich oraz w sadach i plantacjach wieloletnich. Planuje się, że wysokość pomocy uzależniona będzie od wysokości poniesionych strat oszacowanych przez komisje powołanie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.
W związku z tym zwracamy się do osób, u których w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wystąpiły w 2010 r. szkody w wymienionych wyżej elementach majątku gospodarstwa rolnego, o dopilnowanie, aby dla każdego poszkodowanego gospodarstwa został przeprowadzony indywidualny szacunek strat przez wyżej wymienione komisje oraz o przechowywanie całości dokumentacji prac komisji w celu przedłożenia przy ewentualnym ubieganiu się o pomoc w ramach tego działania.


Źródło: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz