Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Komunikat w sprawie sposobu i warunków podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy

Reklama

Reklama

25 Lis
Komunikat w sprawie sposobu i warunków podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 5 marca br. dotyczącego wysokości i podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje,

że zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 i Załączniku do rozporządzenia dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1594 z poźn. zm.), oraz po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy.

 

 

Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków stwierdzono, że złożonych zostało 155 wniosków o dodatkową kwotę połowową dorszy, z których warunki podziału kwoty określone w ww. rozporządzeniu spełniło 139 wniosków.

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

Przedział długości statków rybackich Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna dodatkowa kwota połowowa dorszy (t) Razem (t)
poniżej 8 m 0 0 0
8 ? 11,99 m 63 4,880 307,44
12 ? 14,99 m 18 5,860 105,48
15 ? 18,49 m 27 7,820 211,14
18,5 ? 20,49 m 4 8,790 35,16
20,5 ? 25,49 m 14 9,770 136,78
powyżej 25,5 m 13 6,840 88,92
Razem 139 - 884,92

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 885 ton rozdysponowane zostało 884,92 tony. Nierozdysponowana kwota 80 kg pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad wydaniem stosownych decyzji administracyjnych dotyczących przyznania dodatkowej kwoty połowowej dorszy.

Źródło:http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komunikat-w-sprawie-sposobu-i-warunkow-podzialu-dodatkowej-kwoty-polowowej-dorszy

Dodaj komentarz