Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Reklama

Reklama

28 Wrz
Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wczoraj, 26 lipca, odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego i prezesa Agencji Rynku Rolnego Władysława Łukasika.
Konferencja poświęcona była działaniom ARR w ramach mechanizmów i programów Wspólnej Polityki Rolnej oraz krajowych.

Na wstępie minister rolnictwa podkreślił, że Agencja Rynku Rolnego jest drugą, obok Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, agencją płatniczą w Polsce, która realizuje zadania wynikające z mechanizmów WPR.
Prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik przypomniał, że zarządzana przez niego Agencja administruje 60 działaniami unijnymi i 9 krajowymi.
Podsumowując pierwsze półrocze 2010 roku Prezes Łukasik omówił między innymi rozdysponowanie wsparcia finansowego dla producentów mleka, programów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” oraz dopłaty do materiału siewnego, a także stan środków na kontach funduszy promocji oraz wsparcie rynku produktów pszczelich.

 

Łukasik poinformował, że Polska jest liderem w realizacji programu "szklanka mleka". W roku szkolnym 2009/2010 w programie „Szklanka mleka" uczestniczyło ponad 2,8 mln uczniów (czyli o 17 proc. więcej niż poprzednim roku szkolnym) z 17,2 tys. placówek oświatowych (czyli o 21 proc. więcej niż rok wcześniej).
Na realizację programu „Szklanka mleka” w ciągu pierwszych sześciu miesiącach 2010 r. ARR wypłaciła łącznie z tytułu dopłat unijnej i krajowej 92,4 mln zł. Poza tym program dofinansowano w kwocie 2,7 mln zł z Funduszu Promocji Mleka.
Prezes ARR przypomniał również, że program został zmodyfikowany, a znowelizowana ustawa czeka na podpis prezydenta. Chodzi o sposób finansowania programu. Według nowych zasad, rząd - jak dotychczas - określa wysokość środków na ten cel, a prezes ARR ustala limity dla poszczególnych placówek.

 

„Program „Owoce w szkole” będzie kontynuowany w roku szkolnym 2010/2011” – poinformował prezes ARR, „całkowity budżet programu dla Polski wynosi 12,3 mln euro”.
Rok szkolny 2010/2011 będzie drugim rokiem realizacji programu „Owoce w szkole” w Polsce. Uczestniczą w nim dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych. Łączny roczny budżet UE przeznaczony na realizację programu w poszczególnych latach wynosi 90 mln €. Z tytułu realizacji programu „Owoce w szkole” ARR w I półroczu 2010 r. wydatkowała 10,5 mln zł.


Prezes Łukasik podkreślił także rosnącą rolę funduszy promocji. Prezes poinformował, że około 6000 przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat złożyło do ARR łącznie 19 165 deklaracji, z czego każda z nich dotyczyła wpłat przynajmniej na 2 fundusze promocji. Średnio w każdym z kwartałów na rachunki funduszy wpłacane jest ok. 8 mln złotych, co łącznie z odsetkami od zgromadzonych środków pozwoli na uzyskanie rocznych wpływów na poziomie 33 mln złotych.

 

Łukasik wspomniał również, że „Liczba wniosków złożonych do OT ARR w 2010 r. wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego”.
W dniu 25 czerwca 2010 r. zakończył się kolejny okres składania przez rolników wniosków o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
W 2010 r. liczba złożonych do Agencji wniosków o dopłaty wyniosła 60,1 tys.
W porównaniu do liczby wniosków z 2007 r., tj. z pierwszego roku udzielania dopłat (18,5 tys.), liczba wniosków złożonych w 2010 r. wzrosła ponad 3-krotnie.

 

W swojej wypowiedzi prezes Łukasik skupił się również na działaniach wspierających rynek mleczarski.
„ARR przy pomocy podmiotów skupujących, jednostek doradztwa rolniczego oraz izb rolniczych, w krótkim czasie i efektywnie przeprowadziła proces informowania producentów mleka na temat możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia” powiedział prezes ARR.

 

Szczególne środki dla wsparcia przemysłu mleczarskiego z przeznaczeniem na wsparcie producentów mleka, którzy w wyniku kryzysu finansowo-gospodarczego na ww. rynku ponieśli dotkliwe straty, przyznała KE. Polsce przyznano 20, 2 mln euro.
Przed wyznaczonym terminem, tj. 30 czerwca br., Agencja wypłaciła wszystkie przyznane środki (tj. 82,9 mln zł), kierując wsparcie do blisko 91,7 tys. krajowych producentów mleka.

 

Źródło: www.arr.gov.pl

Dodaj komentarz