Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Krajowy Program Restrukturyzacji

Reklama

Reklama

15 Lis
Krajowy Program Restrukturyzacji
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Agencja Rynku Rolnego realizuje działania związane z wdrożeniem Krajowego Programu Restrukturyzacji.

Głównym celem Programu jest finansowe wsparcie rozwiązań alternatywnych w stosunku do uprawy buraka cukrowego i produkcji cukru na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji sektora cukrowniczego (977 gmin, co stanowi około 39 % wszystkich gmin w Polsce).

 

Kwota pomocy na realizację działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji wynosi 34 412 304,98 EURO.

Krajowy Program Restrukturyzacji przewiduje realizację następujących działań:  

Modernizacja gospodarstw rolnych

 • Pomocą będzie objęty zakup oraz montaż nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, które umożliwią plantatorom zmianę produkcji na inną niż uprawa buraka cukrowego.
  O pomoc w ramach działania mogą ubiegać się producenci rolni (1) w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy spełniają następujące warunki:
   • w wyniku procesu restrukturyzacji utracili częściowo lub całkowicie prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego,
   • otrzymali pomoc restrukturyzacyjną,
  • 1) jako plantatorzy buraków cukrowych:
   2) prowadzą działalność rolniczą na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.
  Plantatorzy ci będą mogli ubiegać się o zwrot do 40% kosztów kwalifikowalnych zakupu oraz montażu nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.
  Na działanie przeznaczone jest ponad 10 mln EURO (30% wszystkich środków finansowych).
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Pomoc przyznawana będzie Wnioskodawcy na refundację części kosztów inwestycji polegającej na przetwórstwie produktów rolnych na cele energetyczne. O zwrot do 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji będą mogły się ubiegać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 750 pracowników lub posiadające obrót nieprzekraczający 200 mln EURO, prowadzące inwestycje na terenach gmin objętych procesem restrukturyzacji.
  Informacja dotycząca definicji MŚP oraz kryteriów, które musi spełniać przedsiębiorstwo by mogło zostać zaliczone w poczet MŚP zamieszczone są między innymi w Poradniku dla przedsiębiorców pt. Nowa definicja MŚP.
  Poradnik jest zamieszczony na ogólnie dostępnej stronie internetowej Komisji Europejskiej :
  http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf

  Niniejszy poradnik zawiera ogólne wskazówki dla przedsiębiorców i nie jest w jakikolwiek sposób prawny wiążący dla Komisji.
  Podstawę do określania warunków kwalifikacji przedsiębiorstwa jako MŚP stanowi Zalecenie Komisji 2003/361/WE, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 124 z 20 maja 2003 r.
  Na działanie przeznaczone jest ponad 24 mln EURO (70% wszystkich środków finansowych).
  Inwestycje realizowane przez beneficjentów ubiegających się o pomoc w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji muszą zostać zakończone do 30 września 2010 r.
  Ostatni termin wypłaty środków przez ARR w ramach pomocy na rzecz dywersyfikacji został określony przez Komisję Europejską na dzień 30 września 2011 r.

Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.02.2010 r. ogłoszony został:

Obwieszczeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2009 r. i 15.02.2010 r. ogłoszone zostały:


(1) Zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. producent rolny to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub posiadaczem zwierzęcia

 

Źródło:http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00097

Dodaj komentarz