Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w sprawie wniosków postawionych podczas IV Posiedzenia KRIR

Reklama

Reklama

23 Wrz
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w sprawie wniosków postawionych podczas IV Posiedzenia KRIR
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z wnioskami przyjętymi podczas XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dn. 21 czerwca br. Główny Konserwator Przyrody  zwrócił się do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kwestie dotyczące problemów utrzymania dobrego stanu technicznego wałó przeciwpowodziowych, międzywala i odpowiedzialności właściwych służb za utrzymanie tego stanu z uwzględnieniem zaniedbań w usuwaniu drzew i krzewów, miejsc bytowania i rozrodu zwierząt naruszających strukturę wałów i gleby w między walu, a także w kwestii utrzymania drożności koryt rzek i potoków.

Odnosząc się do kwestii utrzymana dobrego stanu wałów przeciwpowodziowych Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej poinformował, że utrzymanie większości wałów przeciwpowodziowych w Polsce (około 94%) należy do marszałków województw, w imieniu których zadania z tego zakresu wykonują wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę, to KZGW wyjaśnił, że utrzymanie wód płynących, będących zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne własnością Skarbu Państwa, należy do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz do Marszałków Województw. Prezes KZGW, reprezentowany w regionach wodnych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wykonuje zadania związanie z utrzymaniem wód istotnych do kształtowania zasobów wodnych kraju. Marszałkowie województw reprezentowani są przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych i administrują ciekami, które są istotne dla popraw y zdolności produkcyjnej gleb i ochrony terenó w wykorzystywanych rolniczo.Podejmowanie i realizowanie zadań związanych z utrzymaniem wód, jak i urządzeń wodnych, możliwe jest w zależności od przyznawanych przez Ministra Finansów limitów finansowych, przeznaczonych na gospodarkę wodną. Z roku na rok środki budżetowe, jakimi dysponują poszczególne RZGW jak i zarządy melioracji, są coraz mniejsze. Taki stan rzeczy uniemożliwia podjęcie wszystkich niezbędnych prac.Resort Środowiska nie dysponuje też żadnymi dodatkowymi środkami, które mógłby przeznaczyć, na dotacje dla gospodarstw rolnych (w tym stawów rybnych) zniszczonych w trakcie powodzi. Środkami tymi dysponuje resort rolnictwa.

 

Źródło: www.krir.gov.pl

Dodaj komentarz