Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Kredyty preferencyjne w rolnictwie – dla kogo? Na co? Do kiedy?

Reklama

Reklama

30 Lis
Kredyty preferencyjne w rolnictwie – dla kogo? Na co? Do kiedy?
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kredyty preferencyjne w rolnictwie – dla kogo? Na co? Do kiedy?
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.) umożliwia udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na: stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy; udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych"; częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego. Kredytu takiego mogą udzielić banki: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BPH S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Pekao S.A.

ARiMR może udzielać pomocy finansowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zwane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Uruchomienie linii kredytowej następuje za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną na wniosek właściwego wojewody ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zgłoszony w okresie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wniosek wojewody zgłaszany jest pod warunkiem oszacowania strat przez Komisję powołaną przez wojewodę w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W danym roku banki mogą udzielać kredytów w terminach:
•    do 31 grudnia tego samego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 stycznia do 31 maja,
•    do 30 czerwca następnego roku – w przypadku zgód na uruchomienie linii kredytowych wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Kwota inwestycyjnego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę, nie więcej niż 4 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast kwota obrotowego kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie może przekroczyć kosztów (nakładów) niezbędnych na wznowienie produkcji oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu.

Kredyt może zostać udzielony na okres:
•    8 lat w przypadku nakładów inwestycyjnych (linia nKL01), z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu, którego maksymalny okres spłaty wynosi 5 lat,
•    4 lat w przypadku nakładów na zakup rzeczowych środków przeznaczonych na wznowienie produkcji rolnej (linia nKL02).
Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kredytu. Oprocentowanie kredytów klęskowych nie może być wyższe niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP i nie mniej niż 2%.

O powyższe kredyty mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz