Strona główna Aktualności Aktualności: Polska KRIR walczy o zmianę kryteriów przyznawania pomocy

Reklama

Reklama

19 Sty
KRIR walczy o zmianę kryteriów przyznawania pomocy
Napisane przez marcin |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pomoc dla rolników jest, zasady jej przyznawania są, a jednak nadal wielu wnioskujących ma problem z jej uzyskaniem. Na swojej stronie internetowej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych pisze stanowczo:

 

Mając na uwadze napływające wnioski do Biura Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz problemy rolników ze spełnieniem kryteriów koniecznych do uzyskania pomocy społecznej w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działaniach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r., 19 stycznia br. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW z wnioskiem o zmianę kryteriów, które muszą być spełnione aby rolnik mógł otrzymać w/w pomoc.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.), za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwane dalej „niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi”. § 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia określa iż, „szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich wynoszą średnio powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym - w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, lub dziale specjalnym produkcji rolnej - w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”. To samo kryterium znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2010 Nr 169 poz. 1141).

 

Doświadczeni klęską zeszłorocznej powodzi, rolnicy sygnalizują, że spełnienie powyższych wymagań jest często trudne i pomoc w postaci kredytów klęskowych jest nieosiągalna dla wielu z nich.

Mając na uwadze powyższe oraz niebezpieczeństwo wystąpienia kolejnych powodzi, czy innych klęsk żywiołowych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych, które przywróciłyby poprzedni stan prawny, gdzie wystarczyło, aby szkody spowodowane przez suszę, grad deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, stanowiły co najmniej 30 proc. szkód w uprawach rolnych, a w przypadku produkcji zwierzęcej i środków trwałych szkody stanowiły zagrożenie dalszego funkcjonowania poszczególnych gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Wprowadzenie takiego zapisu z pewnością umożliwiłoby rolnikom większy dostęp do pomocy, a przez to zwiększyłoby szanse na odtworzenie potencjału produkcji rolnej, który został tak mocno zniszczony przez zeszłoroczną powódź. Z informacji, jakie Zarząd KRIR otrzymał od wojewódzkich izb rolniczych, to zaostrzone kryterium wyeliminowało z korzystania z pomocy krajowej w formie preferencyjnych kredytów klęskowych wielu rolników, którzy również ponieśli duże straty w uprawach rolnych, nawet wyższe niż 30 proc., ale poziom szkód nie przekroczył 30 proc. średniej rocznej produkcji w całym gospodarstwie rolnym.

 

Jednocześnie, odnosząc się do stwierdzenia resortu rolnictwa iż, refundacja do 90 proc. kosztów realizowanej inwestycji w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 stanowi uzupełnienie innych instrumentów wsparcia dostępnych dla poszkodowanych producentów rolnych i pomoc skierowana jest do tych gospodarstw, które poszkodowane zostały w największym zakresie (pismo z dnia 2 listopada 2010 r. znak: ROWwpi-mg-(2)076-10/10(6966)), Zarząd KRIR stoi na stanowisku, iż każda pomoc, czy to zasiłki celowe czy kredyty preferencyjne, jeśli jest to tylko i wyłącznie w kompetencji Rządu RP powinna być w jak największym stopniu dostępna, a warunki jej uzyskania nie powinny być, aż tak rygorystyczne jak ma to miejsce obecnie – pisze Zarząd KRIR.


Źródło: krir.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz