Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Mamy więcej gospodarstw dużych, ale mniej zasiewów

Reklama

Reklama

30 Sty
Mamy więcej gospodarstw dużych, ale mniej zasiewów
Napisane przez marcin |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

GUS opublikował pierwsze wstępne dane dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacja zawiera wstępne wyniki dla gospodarstw indywidualnych oraz gospodarstw rolnych będących w użytkowaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. Według danych zwiększyła się ilość gospodarstw największych i poprawie uległa ich struktura.

 

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. liczba gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła 1583 tys. i w porównaniu do poprzedniego spisu w 2002 r. zmniejszyła się o 373 tys., tj. o 19,1 proc. Największy spadek liczby gospodarstw rolnych (o 22,7 proc. w porównaniu do 2002 r.) odnotowano wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych. Znacząco wzrosła liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków rolnych 30-50 ha wzrost ten wynosił 11,0 proc., a w grupie powyżej 50 ha – 28,8 proc.

 

Poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw najmniejszych w ogólnej liczbie gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, zmniejszył się z 58,6 proc. w 2002 r. do 56,0 proc. w 2010 r. W porównaniu do poprzedniego spisu, zwiększył się udział gospodarstw największych, choć nadal pozostaje on niewielki. Odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha zwiększył się z 5,9 proc. w 2002 r. do 7,6 proc. w 2010 r., w tym gospodarstw powyżej 50 ha, odpowiednio z 1,0 proc. do 1,6 proc.

 

Jeśli chodzi o użytkowanie gruntów to w 2010 r. powierzchnia użytków rolnych ogółem w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła ok. 15005 tys. ha. W ciągu ostatnich 8 lat powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha zmniejszyła się o ok. 1,5 mln ha (o 9,1 proc.). Wstępne wyniki PSR 2010 wskazują, że w stosunku do PSR 2002 powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zmniejszyła się o ok. 0,5 mln ha (o 4,3 proc.), a trwałych użytków zielonych o ponad 0,3 mln ha (o 10,0 proc.), natomiast zwiększyła się powierzchnia sadów o ok. 0,1 mln ha (o 36,0 proc.).

 

Ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych wyniosła niespełna 10,2 mln ha i była mniejsza o ok. 0,5 mln ha niż w 2002 r. W strukturze powierzchni zasiewów ogółem w gospodarstwach rolnych posiadających powierzchnię użytków rolnych powyżej 1 ha, powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi stanowiła ok. 68,4 proc. i wyniosła niespełna 7,0 mln ha. Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazują na istotne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych upraw w gospodarstwach rolnych posiadających 5 powyżej 1 ha użytków rolnych. W porównaniu do 2002 r. zmniejszył się udział zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi o 5,7 pkt. procentowego, ziemniaków o 3,8 pkt. procentowego, buraków cukrowych o 0,9 pkt. procentowego oraz warzyw gruntowych o 0,2 pkt. procentowego, natomiast zwiększył się udział rzepaku i rzepiku o 4,8 pkt. procentowego.

 

Pogłowie podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich w gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wynosiło:

- bydła – 5699 tys. sztuk i było wyższe o 104 tys. sztuk (o 4,1 proc.) od notowanego w 2002 r.,

- trzody chlewnej – 14295 tys. sztuk i spadło w stosunku do 2002 r. o 4151 tys. sztuk (o 22,5 proc.),

- owiec – 254 tys. sztuk i spadło w porównaniu do wyników PSR 2002 r. o 76 tys. sztuk (o 22,9 proc.).

W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w 2010 r. wynosiła przeciętnie w kraju:

- bydła – 38 sztuk, tj. o blisko 5 sztuk (o 14,5 proc.) więcej niż w 2002 r.,

- trzody chlewnej – 95,3 sztuk, tj. o niemal 17 sztuk (o 14,8 proc.) mniej niż w 2002 r.,

- owiec – 1,7 sztuk wobec 2 sztuk w 2002 r.

 

W 2010 r. na 1 gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeciętnie przypadało:

- 3,6 sztuk bydła wobec 2,8 sztuk w 2002 r.,

- 9,0 sztuk trzody chlewnej wobec 9,4 sztuk w 2002 r.,

- 0,2 sztuk owiec, tj. analogicznie jak w 2002 r.

 

Źródło: stat.gov.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz