Strona główna Aktualności Aktualności: Polska "Mikroprzedsiębiorcy" chcą utworzyć aż ok. 20 tys. nowych miejsc pracy na wsi. Minister rolnictwa chce dołożyć pieniędzy na realizację ich planów.

Reklama

Reklama

28 Wrz
"Mikroprzedsiębiorcy" chcą utworzyć aż ok. 20 tys. nowych miejsc pracy na wsi. Minister rolnictwa chce dołożyć pieniędzy na realizację ich planów.
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Tegoroczny nabór wniosków o udzielenie wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który zakończył się 9 lipca br., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

W Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotychczas zarejestrowano ponad 10,5 tys. wniosków czyli o przeszło 5,5 tys. więcej niż w pierwszym naborze przeprowadzonym w ubiegłym roku. Działanie to służy powstawaniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, a w tym roku zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa do rozdzielenia przewidziano 1,2 miliarda złotych, które w skali kraju miały pozwolić na utworzenie 12 tysięcy miejsc pracy. Wniosków zostało jednak złożonych znacznie więcej niż przewidywano, a wnioskodawcy zaplanowali utworzenie aż około 20 tys. nowych miejsc pracy oczekując wsparcia w wysokości ok. 2 miliardów złotych. Składający wnioski najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy. Minister rolnictwa Marek Sawicki nie chcąc zmarnować tej bezprecedensowej szansy na powstanie tak wielkiej ilości nowych miejsc pracy i to na terenach wiejskich, gdzie są one szczególnie potrzebne, 19 lipca br. na konferencji prasowej zapowiedział, że planuje zwiększenie puli środków, by dotacje mogli otrzymać  wszyscy "mikroprzedsiębiorcy", którzy złożyli w ARiMR prawidłowo wypełnione wnioski. "Musimy premiować aktywnych i chcących tworzyć i rozwijać swoje firmy i nie ma powodu by ktoś musiał czekać na następny nabór wniosków,  jeśli już teraz mogą powstać nowe miejsca pracy"- wyjaśnił.

 

Przyjęte w tegorocznym naborze zasady udzielania wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" są korzystniejsze dla wnioskodawców zwłaszcza w wypadku powstawania większej ilości miejsc pracy. Za utworzenie jednego miejsca pracy można otrzymać tak jak wcześniej 100 tys. zł. ale przy utworzeniu dwóch miejsc pracy wsparcie wynosi teraz 200 tys. zł. a za utworzenie trzech lub więcej nowych miejsc pracy beneficjent otrzyma 300 tys. zł.  Poprzednio Beneficjenci, aby otrzymać np. refundację w wysokości 300 tys. zł,  musieli  utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

 

Z przebiegu naboru wniosków wynika, że najwięcej chętnych do skorzystania z pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy w "mikroprzedsiębiorstwach" działających i powstających na terenach wiejskich jest: w Wielkopolsce, na Mazowszu, w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w woj. warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, oraz w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim. Każde województwo otrzymało limit środków finansowych na wsparcie w tym roku działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wiadomo już, że wnioski złożone od 28 czerwca do 9 lipca wykorzystują w ponad 100% takie limity we wszystkich regionach.

 

Zwiększone, w stosunku do ubiegłego roku,  zainteresowanie pieniędzmi na tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich,  jest z pewnością efektem korzystniejszych rozwiązań przyznawania pomocy oraz większego optymizmu przedsiębiorców, którzy teraz lepiej oceniają perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Wzrost liczby złożonych wniosków jest też zapewne wynikiem wyjątkowo szeroko przeprowadzonej przez ARiMR kampanii promocyjno-informacyjnej. W sposób bezprecedensowy tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z PROW na lata 2007-2013 był "nagłaśniany" poprzez "spoty" telewizyjne w TVP oraz, wspierane finansowo przez ARiMR, audycje Polskiego Radia. Ponadto nabór poprzedziły liczne ogłoszenia zamieszczane przez Agencję  w prasie  (zwłaszcza regionalnej) oraz szereg informacji zamieszczanych na nowej stronie internetowej ARiMR. Z pewnością też istotne były spotkania, organizowane przez Agencję wraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Samorządami, ze środowiskami przedsiębiorców oraz towarzysząca im "akcja ulotkowa". To wszystko sprawiło, że informacje o możliwości dofinansowania tworzenia  nowych miejsc pracy na terenach wiejskich mogły dotrzeć do wszystkich zainteresowanych i przyniosło to  efekty.

 

Informacje o liczbie wniosków przyjętych przez poszczególne OR ARiMR i wykorzystaniu wojewódzkich limitów środków przewidzianych w tegorocznym naborze na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Oddział Regionalny

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków finansowych

Średnia kwota wnioskowana
[w zł]

1

Dolnośląski

429

119,70%

195 903,97

2

Kujawsko - pomorski

538

157,13%

193 135,24

3

Lubelski

663

132,44%

184 213,93

4

Lubuski

280

173,80%

200 752,57

5

Łódzki

532

143,54%

196 251,70

6

Małopolski

824

114,94%

181 958,40

7

Mazowiecki

1 232

177,27%

210 189,50

8

Opolski

310

139,45%

180 640,62

9

Podkarpacki

759

138,13%

180 290,26

10

Podlaski

340

155,25%

185 009,85

11

Pomorski

564

197,28%

203 543,53

12

Śląski

767

176,06%

183 524,36

13

Świętokrzyski

400

130,94%

184 976,76

14

Warmińsko - mazurski

587

258,50%

211 254,96

15

Wielkopolski

1 912

331,73%

212 976,91

16

Zachodniopomorski

396

159,52%

189 365,65

Razem Działanie

     10 533

x

196 628,62

 

To kto może otrzymać wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego. Zgodnie z przyjętą w Unii Europejskiej definicją "mikroprzedsiębiorstwa"   pomoc przysługuje firmom zatrudniającym mniej niż 10 pracowników i mającym obrót lub całkowity bilans roczny na poziomie nie przekraczającym  2 mln euro.  O wsparcie mogły się też ubiegać osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących na terenach wiejskich  działalność nie związaną z rolnictwem. Możliwe jest także udzielenie w pewnych warunkach takiego wsparcia także firmom działającym lub planującym rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejska z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

 

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR po zrealizowaniu projektu. Jednak osobom, które nie mają wystarczająco dużo własnych środków na sfinansowanie inwestycji, ARiMR może, po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy, przyznać zaliczkę. Kwota zaliczki  może wynieść w tym roku nawet do 50% pomocy przyznanej wnioskodawcy przez ARiMR.

 

W rozporządzeniu ministra określono, że o kolejności, w jakiej będzie przysługiwała pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", zadecyduje w tym roku liczba punktów, które ARiMR przyzna konkretnemu wnioskowi na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferuje ono projekty z regionów uboższych i z terenów borykających się z dużym bezrobociem. Jeśli jednak zapowiadane  przez ministra Marka Sawickiego zwiększenie puli środków do podziału  stanie się faktem, to to kryterium stanie się nieaktualne i pomoc otrzymają wszyscy wnioskodawcy z tegorocznego naboru, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski.

 

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz