Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Minister Marek Sawicki zwiększył limity środków na realizacje tegorocznych naborów wniosków z PROW 2007-2013

Reklama

Reklama

29 Lis
Minister Marek Sawicki zwiększył limity środków na realizacje tegorocznych naborów wniosków z PROW 2007-2013
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki przedstawił na dzisiejszej konferencji prasowej, działania resortu związane z naborami wniosków o pomoc finansowaną z PROW 2007 - 2013.

W spotkaniu z dziennikarzami, które odbyło się w gmachu ministerstwa rolnictwa wziął również udział Tomasz Kołodziej - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który mówił o przebiegu tegorocznej kampanii zbierania wniosków o udzielenie wsparcia z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Minister podkreślił, że tegoroczny sierpień jest bardzo pracowity dla ARiMR, ponieważ uruchomione zostały nabory wniosków o pomoc z kilku działań finansowanych z PROW 2007 - 2013. Szczególnie dużo uwagi  Minister poświecił  naborowi wniosków o przyznanie 75-tysięcznej premii na "Ułatwianie startu młodym rolnikom".  Duże zainteresowanie tą formą pomocy było pewnym zaskoczeniem, bo w poprzednich naborach w 2008 i 2009 roku wniosków od chętnych do otrzymania takich premii było dużo mniej. Wpływ na tak dużą popularność tegorocznego wsparcia dla "młodych rolników" miało przede wszystkim zwiększenie kwoty premii z 50 tys. zł do 75 tys. zł, załagodzenie kryteriów jej przyznawania oraz  uruchomienie w tym roku naboru wniosków o przyznanie "Rent strukturalnych", co umożliwiło, wielu "starszym" rolnikom oddanie gospodarstw swoim następcom w zamian za otrzymanie takiego świadczenia. Z kolei przejmujący gospodarstwa w wielu przypadkach są uprawnieni do otrzymania wsparcia z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Te dwa działania są ze sobą w sposób naturalny połączone, a liczących na renty też z pewnością nie zabraknie.  Ponieważ już w pierwszych dniach naboru wniosków zainteresowanie premiami dla "młodych rolników" było ogromne Minister Sawicki zdecydował, że tegoroczny limit środków zostanie podwojony czyli wzrośnie ze 100 mln euro do 200 mln euro. Ta decyzja umożliwi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznanie 75-tysięcznych premii grupie około 10 tys. "młodych rolników". Gdyby jej nie było premie mogłoby w tym roku otrzymać ok. 5 tysięcy osób. Minister zapowiedział, że nabory wniosków na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" będą kontynuowane.

Inną bardzo dobrą informacją dla rolników jest to, że tegoroczny limit środków na wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" także zostanie dwukrotnie zwiększony i wyniesie on około 700 milionów złotych. Niestety podwojenie budżetu na "Różnicowanie" nie jest możliwe w Wielkopolsce. W tym regionie wysokość całkowitej puli środków, przewidzianej do rozdysponowania na to działanie w całym okresie PROW 2007 - 2013, nie pozwala na tak duże jej zwiększenie.  Minister Sawicki przypomniał, że ze wsparcia na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można skorzystać również za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania oraz zapewnił, że  skorzystanie z takiej pomocy będzie łatwiejsze niż dawniej,  ponieważ w rozporządzeniu dotyczącym LGD wprowadzone zostały korzystne zmiany. Minister stwierdził, że te podjęte przez resort kroki spowodują, że nie powinno być kłopotów ze spokojnym składaniem wniosków i nie ma potrzeby stania w kolejkach. Te słowa były skierowane do rolników z Wielkopolski bo stamtąd docierają sygnały o możliwości pojawienia się kolejek rolników zainteresowanych otrzymaniem pieniędzy na rozpoczęcie działalności nie związanej z rolnictwem.  Minister zapowiedział również, że podejmie starania, aby pieniądze z mniej popularnych działań PROW 2007 - 2013 przesunąć przede wszystkim na dwa działania inwestycyjne: "Modernizację gospodarstw rolnych" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
Marek Sawicki zapowiedział również uruchomienie nie później niż w listopadzie br. naboru wniosków o wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych". Ujawnił, że był proszony o maksymalne odłożenie tego naboru przez  beneficjentów działania  "Ułatwianie startu młodym rolnikom", którzy chcą też skorzystać z działania "Modernizacja Gospodarstw".  Młodzi rolnicy są  szczególnie zainteresowani naborem na "Modernizację" bo odbędzie się on na preferencyjnych dla nich warunkach. Beneficjenci działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" mogą bowiem dostać na "Modernizację gospodarstw" dofinansowanie w wysokości połowy lub nawet 60% poniesionych przez nich kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej skupił się  z kolei na przedstawieniu bardzo sprawnego przeprowadzania naborów wniosków i szybkim  ich  rozpatrywaniu przez Agencję oraz  poinformował o rosnącym tempie wypłat pieniędzy Beneficjentom.  Podkreślił także, że z  budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 , wynoszącego ok. 70 miliardów złotych,  Agencja rozdysponowała już ok. 50 miliardów w postaci wypłat , podpisanych już umów oraz zobowiązań wieloletnich. Na konta rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej przelano do tej pory 16 mld zł,  z czego tylko w tym roku została wypłacona kwota prawie 5 mld złotych.  To sprawia, że Polska jest liderem w realizacji PROW 2007-13 w całej Unii Europejskiej.  Prezes ARiMR  przedstawił też przebieg tegorocznych naborów wniosków o udzielenie pomocy z tego Programu wskazując przy tym,  że w porównaniu z przeprowadzanymi w ubiegłych latach, spotkały się one z dużo większym zainteresowaniem.  Najlepszym tego przykładem jest nabór wniosków z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"  w którym, w pierwszych trzech dniach jego prowadzenia,  przyjęto więcej wniosków niż w całych (trwających wiele miesięcy) naborach z lat 2008 i 2009. Podobne rezultaty przyniósł nabór wniosków o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" a  sygnały o zainteresowaniu rozpoczynającym się 24 sierpnia naborem  wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"  zapowiadają,  że i w tym wypadku zostanie pobity rekord w liczbie złożonych wniosków.  W związku z tym zwiększenie, przez ministra Marka Sawickiego, tegorocznych limitów środków do rozdzielenia między wnioskodawców jest zdaniem prezesa Tomasza Kołodzieja  doskonałym posunięciem, dzięki któremu będzie można znacznie zwiększyć liczbę osób, które otrzymają wsparcie w najbliższym czasie. W opinii Prezesa liczba składanych w ARiMR wniosków  o pomoc z PROW 2007-13 jest bardzo pomyślną prognozą, bo świadczy o tym, że wielu mieszkańców wsi wiąże swoje plany z rolnictwem i innymi działaniami gospodarczymi na terenach wiejskich. Tomasz Kołodziej powiedział także, iż możemy być dumni z mieszkańców wsi bo chcą oni i potrafią wykorzystać dostępne środki na wsparcie swoich działań gospodarczych. Zapewnił, że  Agencja zrobi wszystko by jeszcze sprawniej "obsługiwać" składane w niej wnioski i szybciej wypłacać pieniądze.

Minister Marek Sawicki odpowiadając na pytania dziennikarzy wyjaśnił jakie kryteria zdecydowały o dokonanym przed paroma laty podziale środków finansowych na poszczególne województwa. Wskazał, że najważniejszym  z nich była liczba gospodarstw rolnych oraz ich powierzchnia. Pytany czy planuje przesuwanie pieniędzy w budżecie PROW 2007-13 z województw , które je szybko wykorzystują do tych które robią to wolniej, powiedział,  iż  byłoby to błędem.  Trzeba bowiem dać szansę także rolnikom z mniej zasobnych regionów, aby modernizując i unowocześniając swoje gospodarstwa rolne mogli dorównać swoim kolegom z "bogatszych" województw.

Minister mówił również o pomocy dla rolników dotkniętych przez tegoroczne powodzie i inne klęski. Oprócz różnych socjalnych form wsparcia będą mogli oni otrzymać pomoc także w ramach działań PROW 2007 - 2013 a zwłaszcza z  dodatkowego działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jego uruchomienia. Pomoc przyznawana będzie tym  beneficjentom, w których gospodarstwach, w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, nastąpiły straty w środkach trwałych służących do produkcji rolnej np. budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach, inwentarzu żywym, plantacjach wieloletnich w tym sadach, w wysokości równej co najmniej kwocie 10 tys. zł i 30% strat w wartości produkcji rolnej. Kwota pomocy będzie mogła wynieść do 130% wartości szkód, jednakże nie więcej niż 300 tys. zł w okresie trwania PROW 2007-2013 i jednocześnie maksymalnie w wysokości 90% poniesionych  kosztów kwalifikowalnych operacji. Przewiduje się objęcie pomocą ok. 4 - 6 tys. gospodarstw. Budżet działania wyniesie 100 mln. euro.

Korzystniejsze dla poszkodowanych przez powodzie będą również warunki uzyskania pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".  Dla nich  przewidziano zwiększenie wsparcia z 50% do 80% wysokości dofinansowania inwestycji. O taką specjalną pomoc mogą się ubiegać rolnicy w gospodarstwach w których wyszacowano minimum 30% strat wartości produkcji rolnej i szkody nie niższe niż 10 tys. zł w odniesieniu do strat w majątku trwałym. Uruchomienie tej pomocy wymaga jeszcze prac przygotowawczych i prawdopodobnie rozpocznie się w październiku br.

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz