Strona główna Aktualności Aktualności: Polska MRiRW w sprawie nowelizacji przepisów z zakresu funkcjonowania spółek wodnych

Reklama

Reklama

12 Paz
MRiRW w sprawie nowelizacji przepisów z zakresu funkcjonowania spółek wodnych
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 maja br. w sprawie nowelizacji przepisów z zakresu funkcjonowania spółek wodnych. Rozwiązania problemu  udzielania spółkom wodnym pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, egzekucji przez organy administracji państwowej składek i świadczeń wnoszonych na rzecz spółek wodnych oraz  powołania zespołu mającego na celu nowelizację ustawy Prawo wodne i innych ustaw oraz towarzyszących im aktów prawnych.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 18 maja br. w sprawie nowelizacji przepisów z zakresu funkcjonowania spółek wodnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stanowisku z dnia 16 czerwca br. poparło wnioski i postulaty Zarządu KRIR w tej sprawie.

 

W dniu 18 maja br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska  z wnioskiem (znak KRIR/MC/1526/10) dotyczącym zmiany przepisów prawa, w sposób, który umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego udzielanie spółkom wodnym dotacji z własnych środków. W opinii Zarządu KRIR, art. 164 ust. 4, ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), oraz art. 221. ustawy o Finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) stwarza możliwości w wyniku, których spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej uzyskanej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Możliwości udzielenia spółkom wodnym powyższej pomocy finansowej  jest kwestionowana przez Ministra Finansów i Regionalne Izby Obrachunkowe od początku obowiązywania ustawy Prawo wodne. Mimo przeprowadzenia w 2005 r., zmian przepisów obydwu przytoczonych aktów prawnych w brzmieniu zaproponowanym przez Ministra Finansów, oraz nowelizacji ustawy o Finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) interpretacje tych przepisów nadal są niekorzystne dla spółek wodnych, co zostało wyczerpująco omówione podczas 177 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VI kadencji w dniu 22 stycznia br.    

 

Na przedstawione problemy dodatkowo nakładają się kolejne kontestacje związane z art. 170 ust. 5, ustawy Prawo wodne - ?o egzekucji składek i świadczeń na rzecz spółki wodnej, wobec których stosuje się przepisy o egzekucji  należności podatkowych"  interpretacja tego przepisu przez Ministra Finansów skutkuje brakiem mozliwosci wykonania egzekucji poprzez organy administracji państwowej.

 

Nienależyte wykonanie usług w zakresie konserwacji urządzeń  melioracji szczegółowej  niejednokrotnie wpływa na uchylanie się członków od płacenia składek, występowaniem właścicieli zmeliorowanych gruntów ze spółek a nawet likwidacją niektórych spółek. Skutkuje to zmniejszającą się rokrocznie powierzchnią gruntów, na których jest należycie prowadzona gospodarka wodna, to z kolei stwarza zagrożenie  globalnych  zmian w środowisku i warunkach produkcji rolnej na terenie całego kraju.

 

W świetle przedstawionych argumentów zasadnym wydaje się powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli resoru rolnictwa, środowiska, finansów, izb rolniczych, spółek wodnych, związku gmin wiejskich, w celu opracowania nowelizacji ustawy - Prawo wodne i innych ustaw w kierunku uregulowania przedstawionych kwestii. Brak jednoznacznej interpretacji przepisów, szereg problemów związanych z  finansowymi możliwościami spółek wodnych, które są niewspółmierne do stawianych przed nimi zadań i ponoszonych z tego tytułu kosztów zobowiązuje do zmiany przepisów prawa.

 

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stanowisku z dnia 16 czerwca br. poparł wnioski i postulaty Zarządu KRIR w tej sprawie oraz zwrócił się do Andrzeja Kraszewskiego  Ministra Środowiska z prośbą o przyspieszenie prac związanych z nowelizacją ww. przepisów wskazując na pilną potrzebę zmian w przedstawianym powyżej zakresie.

 

Źródło: www.krir.gov.pl

Dodaj komentarz