Strona główna Aktualności Aktualności: Polska MSWiA w sprawie pomocy społecznej rolnikom poszkodowanym przez powódź

Reklama

Reklama

12 Paz
MSWiA w sprawie pomocy społecznej rolnikom poszkodowanym przez powódź
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

28 maja br., w związku z sygnałami ze strony wojewódzkich izb rolniczych dotyczących problemów w aplikowaniu o pomoc społeczną przez rolników poszkodowanych przez powódź, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Premiera Donalda Tuska w tej sprawie postulując  m.in. uproszczenie procedur i wydłużenie terminu składania wniosków o jednorazowe wsparcie. 10 czerwca br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało wyjaśnienia dotyczące niniejszej kwestii, które przedstawiamy poniżej.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), nie określa terminu w jakim można ubiegać się o przyznanie zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych. Nie określa także terminów na dokonanie szacowania strat uzasadniających przyznanie zasiłku celowego. Wydane na podstawie art. 106 ust. 7 ww. ustawy, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.), określa w § 2 ust. 1, że wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Nie oznacza to, iż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia nie jest możliwe wystąpienie o pomoc w postaci zasiłku celowego. Termin z rozporządzenia odnosi się bowiem do terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a nie do okresu, w jakim należy zgłosić straty uzasadniające przyznanie zasiłku.

Jednocześnie, w związku ze sprzecznymi informacjami podawanymi w mediach, Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak w dniu 27 maja br. wystosowała pismo do wojewodów, w którym przypomina podstawowe, obowiązujące w tym zakresie procedury:

 

1/2 ?(...) w stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce na terytorium Polski, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy społecznej) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego - dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 ze zmianą z 2008 r.). Tę część kwestionariusza należy stosować bez względu na fakt, czy dana rodzina lub osoba korzystała czy też nie ze świadczeń lub usług pomocy społecznej (...) przed wystąpieniem strat spowodowanych powodzią".

 

Minister Fedak zwróciła się do wojewodów z prośbą o przekazanie tej informacji do wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie.

  

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), nie określa terminu w jakim można ubiegać się o przyznanie zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych. Nie określa także terminów na dokonanie szacowania strat uzasadniających przyznanie zasiłku celowego. Wydane na podstawie art. 106 ust. 7 ww. ustawy, rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, z późn. zm.), określa w § 2 ust. 1, że wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Nie oznacza to, iż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie świadczenia nie jest możliwe wystąpienie o pomoc w postaci zasiłku celowego. Termin z rozporządzenia odnosi się bowiem do terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a nie do okresu, w jakim należy zgłosić straty uzasadniające przyznanie zasiłku.

 

Jednocześnie, w związku ze sprzecznymi informacjami podawanymi w mediach, Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak w dniu 27 maja br. wystosowała pismo do wojewodów, w którym przypomina podstawowe, obowiązujące w tym zakresie procedury:

 

1/2 ?(...) w stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi mającej miejsce na terytorium Polski, w celu ustalenia niezbędnych informacji koniecznych do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich ośrodków pomocy społecznej) powinni stosować część IV Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego - dotyczy osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (aktualizacja wywiadu) określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 77, poz. 672 ze zmianą z 2008 r.). Tę część kwestionariusza należy stosować bez względu na fakt, czy dana rodzina lub osoba korzystała czy też nie ze świadczeń lub usług pomocy społecznej (...) przed wystąpieniem strat spowodowanych powodzią".

 

Minister Fedak zwróciła się do wojewodów z prośbą o przekazanie tej informacji do wszystkich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie.

 

Źródło: www.krir.gov.pl

Dodaj komentarz