Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Obrady Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich

Reklama

Reklama

07 Mar
Obrady Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

28.02.2011 r. w siedzibie KZRKiOR w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, na którym m.in. dokonano wyboru nowego Prezydium Rady. Obrady otworzyła Przewodnicząca Bernadetta Niemczyk, witając przybyłe członkinie i przedstawiając porządek obrad.

Głos zabrał Prezes KZRKiOR Władysław Serafin. Powitał radę w jej nowym składzie i życzył owocnej pracy podczas całej kadencji. Poruszył sprawy zmiany stylu pracy Rady, związanej z postępującą informatyzacją i wymogami jakie stawia teraźniejszość. Podkreślił wagę aktywniejszego działania członkiń Rady Krajowej w terenie i ściślejszą współpracę z lokalnymi władzami. Mocno akcentował sprawę współpracy z telewizją rolną TVR.

 

Zwrócił się do kobiet o nadsyłanie materiałów promujących działalność kół, które telewizja mogłaby wykorzystać dla dobra organizacji. Ważnym punktem jego wystąpienia była sprawa tworzących się różnego typu stowarzyszeń i innych organizacji na bazie Kół Gospodyń Wiejskich. Podkreślił, że nikt nie ma prawa tworzyć tego typu organizacji korzystając z nazwy KGW, bo ta nazwa jest zastrzeżona dla nas.

 

Przewodnicząca Bernadetta Niemczyk przedstawiła propozycję rozszerzenia składu osobowego Rady Krajowej o przewodniczące tych wojewódzkich i regionalnych Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, które nie mają swej reprezentacji w Radzie. Poruszyła sprawę zbliżającego się Jubileuszu 150-lecia istnienia związku. Poprosiła o przygotowanie projektów zadań dla kół gospodyń związanych z tymi obchodami oraz o aktywne włączenie się całej Rady w przygotowanie tych obchodów.

Poruszyła sprawę promocji Rady Krajowej na forum ogólnopolskim, poprzez udział w różnych akcjach, imprezach i audycjach z wykorzystaniem różnych mediów. Następnie głos zabrał Jarosław Poszepczyński z Krajowego Związku, który m.in. zaproponował jak najszybsze utworzenie strony internetowej rady, wskazując że wówczas wszystkie informacje dotyczące KGW będą dostępne dla wszystkich członkiń w kraju. Własna strona WWW z pewnością będzie chętnie i licznie „odwiedzana”. Powinna też ona być połączona ze stroną internetową Krajowego Związku.
Jarosław Poszepczyński wspomniał też o finalizowaniu przygotowań do współpracy z firmą kosmetyczną AVON, w celu utworzenia sieci konsultantek, która ułatwi kobietom nabywanie atrakcyjnych kosmetyków i będzie jednocześnie szansą pozyskania dodatkowych środków finansowych dla przedsiębiorczych kobiet.

Dyrektor Teresa Senik natomiast zaproponowała utworzenie stałych komisji problemowych podkreślając potrzebę szerokich konsultacji, zgłaszania różnych problemów, które nurtują kobiety wiejskie oraz zachęcała członkinie Rady do uczestniczenia w nich.

Przedstawiła propozycje nazw takich zespołów i problematykę którymi powinny one się zajmować.

Poruszyła też sprawę przynależności KGW do Światowej Organizacji Kobiet Wiejskich (ACWW), w celu wznowienia uczestnictwa w niej po kilku latach przerwy. Następnie na przedstawione zagadnienia wywiązała się dyskusja. Ważnym punktem obrad były wybory Prezydium Rady.

Po krótkiej dyskusji dokonano wyboru nowego Prezydium, w osobach:
Haliana Derach – Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Sowińska - Wiceprzewodnicząca
Jadwiga Drewnowska - Wiceprzewodnicząca
Wiesława Walczak - Wiceprzewodnicząca
Elżbieta Bąk – Sekretarz
Urszula Maleszka – Członkini Rady
Marianna Stawicka – Członkini Rady
Ustalono ponadto, że członkiniami Prezydium Rady zostaną również przewodniczące poszczególnych komisji problemowych. I tak:
Jolanta Cieślik - Członkini Rady, Przewodnicząca Komisji d.s. współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i instytucjami naukowo-badawczymi
Gertruda Proksa - Członkini Rady, Przewodnicząca Komisji d.s szkoleń i rozwijania zainteresowań. Zofia Kałamarz – Członkini Rady, Przewodnicząca Komisji d.s socjalnych, społecznych, zdrowia i kultury.


Kończąc obrady rady Krajowej KGW Przewodnicząca Bernadetta Niemczyk złożyła gratulacje nowowybranym członkiniom Prezydium i komisji.

 

Źródło: kolkarolnicze.eu


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz