Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Około 12 tys. nowych miejsc pracy może powstać na wsi. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od "mikroprzedsiębiorców".

Reklama

Reklama

30 Wrz
Około 12 tys. nowych miejsc pracy może powstać na wsi. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od "mikroprzedsiębiorców".
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przez 10 dni roboczych, w okresie od 28 czerwca do 9 lipca br. można było składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielnie wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Działanie to służy powstawaniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Udzielane wsparcie, w zależności od ilości nowopowstających miejsc pracy, wynosi od 100 do 300 tysięcy zł. a do rozdzielenia jest w tym roku miliard 200 milionów złotych. Tegoroczny nabór wniosków cieszył się dużym zainteresowaniem, bowiem w Oddziałach Regionalnych ARiMR dotychczas zarejestrowano ich ponad 10 tys. Jest to o 5 tys. więcej niż w ubiegłorocznym naborze, a wzrost może być jeszcze większy, ponieważ część zainteresowanych wysłała dokumenty pocztą i mogą one dotrzeć do ARiMR w ciągu kilku najbliższych dni. W tym wypadku o dotrzymaniu terminu przez wnioskodawców decyduje data stempla pocztowego. Ze wstępnej analizy przyjętych  przez Agencję dokumentów wynika iż, wnioskodawcy planują,  przy otrzymaniu wsparcia z PROW na lata 2007-13, utworzenie około 12 tys. nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Najczęściej deklarują utworzenie w swoich firmach dwóch nowych miejsc pracy.

 

Z przebiegu naboru wniosków wynika, że najwięcej chętnych do skorzystania z pieniędzy na tworzenie nowych miejsc pracy w "mikroprzedsiębiorstwach" działających i powstających na terenach wiejskich jest: w Wielkopolsce, na Mazowszu, w Małopolsce, na Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w woj. warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, oraz w woj. kujawsko-pomorskim. Każde województwo otrzymało limit środków finansowych na wsparcie w tym roku działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wiadomo już, że wnioski złożone od 28 czerwca do 9 lipca wykorzystują w ponad 100% takie limity we wszystkich regionach.

 

Przyjęte w tegorocznym naborze zasady udzielania wsparcia są korzystniejsze zwłaszcza w wypadku powstawania większej ilości miejsc pracy. Za utworzenie  jednego miejsca pracy można otrzymać  tak jak wcześniej 100 tys. zł. ale przy utworzeniu dwóch miejsc pracy wsparcie wynosi teraz 200 tys. zł. a za utworzenie trzech lub więcej nowych miejsc pracy beneficjent otrzyma 300 tys. zł.  Poprzednio Beneficjenci, aby otrzymać np. refundację w wysokości 300 tys. zł, musieli  utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

 

Zwiększone, w stosunku do ubiegłego roku,  zainteresowanie pieniędzmi służącymi tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich,  jest z pewnością efektem korzystniejszych rozwiązań przyznawania pomocy oraz większego optymizmu przedsiębiorców, którzy teraz lepiej oceniają perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju. Wzrost liczby wniosków jest też zapewne wynikiem wyjątkowo szeroko przeprowadzonej przez ARiMR kampanii promocyjno informacyjnej.  W sposób bezprecedensowy tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" z PROW na lata 2007-2013 był "nagłaśniany" poprzez "spoty" telewizyjne w TVP oraz wspierane finansowo przez ARiMR audycje Polskiego Radia. Ponadto poprzedziły go ogłoszenia  w prasie  (zwłaszcza regionalnej) oraz szereg informacji zamieszczanych na nowej stronie internetowej ARiMR. Z pewnością też istotne były spotkania, organizowane przez Agencję wraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Samorządami, ze środowiskami przedsiębiorców oraz towarzysząca im "akcja ulotkowa". To wszystko sprawiło, że informacje o możliwości dofinansowania tworzenia  nowych miejsc pracy na terenach wiejskich mogły dotrzeć do wszystkich zainteresowanych a to przełożyło się na większą liczbę złożonych wniosków o przyznanie wsparcia.

 

Liczba wniosków przyjętych przez poszczególne OR ARiMR i wykorzystanie wojewódzkich limitów środków przewidzianych w tegorocznym naborze na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz