Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Oscypkowych wyjaśnień ciąg dalszy

Reklama

Reklama

15 Kwi
Oscypkowych wyjaśnień ciąg dalszy
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem opinii publicznej działalnością Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie kontroli produktów regionalnych i tradycyjnych posiadających chronione nazwy, m.in. oscypek, bryndza podhalańska czy redykołka, Główny Inspektor JHARS przedstawia komunikat w tej sprawie.


Unijny system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych posiadających zarejestrowane nazwy został stworzony przede wszystkim w celu wspierania rozwoju terenów wiejskich poprzez promowanie unikalnych produktów pochodzących z tych obszarów. Przepisy w tym zakresie, obowiązujące na terenie całej UE, zostały tak przygotowane, aby chronić interesy konsumentów i uczciwych producentów. Z jednej strony gwarantują one konsumentom, że produkty są oryginalne i posiadają specyficzną jakość, a z drugiej, zapewniają producentom uczciwą konkurencję i dają możliwości czerpania wymiernych korzyści wynikających z włączenia się do systemu.

Nazwy produktów regionalnych i tradycyjnych, które Komisja Europejska wpisała do rejestrów chronionych nazw, podlegają ochronie przed wszelkimi praktykami, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumentów. Do takich praktyk należą m.in.:
- bezprawne używanie zarejestrowanej nazwy dla produktów, które nie zostały poddane kontroli na zgodność ze specyfikacją,
- stosowanie podobnej nazwy lub imitacji np. „scypek",, „ocypek", „oscypok"
- bezprawne używanie zwrotów, np. „chroniona nazwa pochodzenia", jego skrótu lub stosownego symbolu,
- używanie przy nazwie zarejestrowanej określeń „rodzaj", „typ", „metoda", „na sposób" np. „ser typu oscypek", „ser oscypkowy".

Produkt, którego nazwa została zarejestrowana, przed wprowadzeniem do obrotu, musi przejść kontrolę zgodności procesu produkcji ze specyfikacją. Kontrola ta odbywa się na wniosek i koszt producenta. W przypadku potwierdzenia przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS zgodności procesu produkcji ze specyfikacją wydawane jest świadectwo jakości. Dokument ten uprawnia producentów do wprowadzania do obrotu produktów oznakowanych zarejestrowanymi nazwami, stosownymi zwrotami np. „chroniona nazwa pochodzenia" lub ich skrótami (ChNP), oraz ustalonymi symbolami.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, wszystkim, którzy wprowadzają do obrotu produkty rolne i środki spożywcze, posługując się bezprawnie zarejestrowanymi nazwami lub w inny sposób wykorzystują chronione nazwy, sąd może wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli proceder ten stanowi stałe źródło dochodu lub dotyczy produktów o znacznej wartości, zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 5.

Źródło: ijhar-s.gov.pl Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (2011), Fot.: Internet

 


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz