Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2010 r.

Reklama

Reklama

02 Mar
Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2010 r.
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2010 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2000) wzrósł realnie o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,9 proc.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W IV kwartale 2010 r. czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy (wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 5,6 pkt. proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 3,2 pkt. proc., a akumulacji 2,4 pkt. proc. (z tego 0,3 pkt. proc. - wpływ popytu inwestycyjnego i 2,1 pkt. proc. - wpływ zmiany zapasów). Ujemny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) wyniósł -1,2 pkt. Proc. Produkt krajowy brutto wyrównany sezonowo (kwartał poprzedni =100, ceny stałe przy roku odniesienia 2000).

 

W porównaniu z poprzednim kwartałem, w IV kwartale 2010 r. PKB wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,8 proc. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2010 r. wzrosła realnie o 1,2 proc. . W przemyśle wartość dodana brutto w IV kwartale 2010 r. wzrosła realnie o 1,4 proc. Wartość dodana brutto w budownictwie w IV kwartale 2010 r. wzrosła realnie o 2,8 proc. W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w IV kwartale 2010 r. wzrosła realnie o 0,6 proc.

 

Popyt krajowy w IV kwartale 2010 r. wzrósł realnie o 1,3 proc. Spożycie ogółem w IV kwartale 2010 r. wzrosło realnie o 0,8 proc., natomiast spożycie indywidualne wzrosło realnie o 0,7 proc. Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2010 r. pozostały na poziomie notowanym w poprzednim kwartale.

 

W IV kwartale 2010 r. odnotowano wzrost wartości dodanej brutto w sektorze usług rynkowych w skali roku - o 3,3 proc. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,7 proc., a w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 6,0 proc. Znacznie mniejszy niż w poprzednich kwartałach był spadek wartości dodanej brutto w pośrednictwie finansowym i w skali roku wyniósł – 0,2 proc. Popyt krajowy w IV kwartale 2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, był wyższy o 5,6 proc.

 

Spożycie ogółem w IV kwartale 2010 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku, wzrosło o 4,4 proc. , w tym spożycie indywidualne o 4,1 proc. i spożycie publiczne o 5,4 proc.

Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2010 r. były o 0,9 proc. wyższe niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 27,6 proc. wobec 29,1 proc. przed rokiem.

 

Źródło: stat.gov.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz