Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Prywatne przechowywanie wieprzowiny uruchomione

Reklama

Reklama

25 Sty
Prywatne przechowywanie wieprzowiny uruchomione
Napisane przez marcin |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Po dioksynowej aferze i drastycznych spadkach cen wieprzowiny ministrowie rolnictwa wielu państw postulowali za wprowadzeniem prywatnego przechowywania wieprzowiny. KE spełniła te żądania. Ponadto powołano też grupę ekspertów, która wypracuje instrumenty regulacji rynku wieprzowiny w ramach wspólnej polityki rolnej.

 

W dniu 24 stycznia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Na tym posiedzeniu, Komisja Europejska, na wniosek wielu ministrów rolnictwa, w tym polskiego ministra Marka Sawickiego, podjęła decyzję o uruchomieniu prywatnego przechowywania wieprzowiny. Ponadto Komisja powoła grupę ekspertów, która w okresie luty – marzec wypracuje instrumenty regulacji rynku wieprzowiny w ramach wspólnej polityki rolnej.

 

Trudna sytuacja na rynku wieprzowiny spowodowana jest pogarszającą się opłacalnością produkcji z powodu wysokich cen pasz oraz niskich cen żywca wieprzowego. Po aferze dioksynowej w Niemczech sytuacja na rynku wieprzowiny jeszcze się pogorszyła. Spadło zaufanie konsumentów do mięsa wieprzowego. Od początku 2011 r. ceny skupu żywca wieprzowego systematycznie spadają, przy bardzo wysokich cenach zbóż. Polski minister Marek Sawicki, już w październiku 2010 r., wobec trudnej i pogarszającej się sytuacji w sektorze wieprzowiny, wnioskował do Komisji Europejskiej o podjęcie działań na tym rynku.

 

Głównym jednak punktem porządku posiedzenia Rady Ministrów była kontynuacja dyskusji na temat reformy WPR po 2013 r. zawartej w komunikacie Komisji Europejskiej. Ministrowie debatowali na temat wsparcia gospodarowania zasobami naturalnymi w rolnictwie, w taki sposób by poza podnoszeniem konkurencyjności rolnictwa europejskiego, produkcja rolnicza w większym stopniu przyczyniała się do ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Tak zwany „zazieleniony rozwój rolnictwa” powinien uzyskać dodatkowe wsparcie z budżetu UE jako rekompensatę za poniesione koszty oraz dostarczanie społecznych korzyści. Nie powinien jednak prowadzić, wg wypowiedzi ministrów, do dalszego komplikowania systemu wsparcia rolnictwa i wzrostu kosztów administracyjnych.

 

Prezydencja węgierska przedstawiła program prac na I półrocze 2011 r., zgodnie z którym prace Rady koncentrować się będą na reformie polityki rolnej i rybołówstwa, poprawie jakości produktów rolno-żywnościowych, dobrostanie zwierząt oraz gospodarce leśnej

 

Źródło: minrol.gov.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz