Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Produkcja rolna Przechowywanie zbóż – co warto wiedzieć?

Reklama

Reklama

13 Sty
Przechowywanie zbóż – co warto wiedzieć?
Napisane przez marcin |
Opublikowane w Produkcja rolna
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Każdy, kto chce przechowywać zboże w celach późniejszej jego sprzedaży musi się liczyć z tym, że warunki jego przechowywania bezpośrednio wpływają na jego jakość i także cenę w skupie. Po zbiorze kombajnowym – najczęściej stosowanym i najwydajniejszym – ziarno należy odpowiednio przygotować do magazynowania.

Pierwszym etapem jest czyszczenie z zielonych nasion, chwastów i zanieczyszczeń organicznych, potem następuje ewentualne suszenie. Ziarno powinno mieć maksymalnie 14 proc. wilgotności. Jeśli ziarno jest zbyt wilgotne, należy poddać je osuszaniu. Zarówno jego wilgotność, jak i czystość wpływa bezpośrednio na jego jakość i ewentualne zagrożenia związane z jego stanem. Duża wilgotność najczęściej przyczynia się do pojawienia się insektów oraz procesów gnilnych, znacznie obniżających jakość ziarna. Szczególnie podatne na działania szkodników są ziarna uszkodzone, połamane lub ze zniszczoną tkaną pokrywającą. Niedopuszczalne są takie zanieczyszczenia zbóż jak: piasek, grudki ziemi, drobne kamienie, kawałki szkła i części metaliczne oraz zanieczyszczenia organiczne, tj. cząstki słomy, łodygi, plewy, łuski, zielone części i nasiona chwastów nieszkodliwych i szkodliwych, nasiona roślin uprawowych niekłosowych oraz wszystkie inne składniki, przesiewające się przez sito o średnicy oczek 1 mm.

Oczyszczone i osuszone odpowiednio ziarno może być składowane. Przepisy jasno określają także warunki przechowywania. Pomieszczenia lub zbiorniki, gdzie jest przechowywane zboże muszą skutecznie chronić je przed zamoknięciem, zniszczeniem, a także przed obecnością i działaniem insektów, gryzoniami oraz ptaków. Ziarna zboża nie mogą mieć styczności ani mieszać się z innymi surowcami np. sianem, słomą itp. Ważnym elementem jest także podłoga, która powinna być szczelinowa, zatem umożliwiająca optymalny przepływ powietrza. W pomieszczeniu powinien się także znajdować wentylator oraz otwory wylotowe. Dzięki temu w pierwszym okresie magazynowania następuje wymiana powietrza w przestrzeniach międzyziarnowych, powodująca usunięcie produktów oddychania ziarna oraz umożliwia obniżenie temperatury zgromadzonego ziarna. Taką możliwość dają popularnie stosowane silosy. W trakcie długoterminowego przechowywania należy stale utrzymywać optymalną wilgotność ziarna, nieprzekraczającą wspomnianych 14 proc. Ważne jest także utrzymanie odpowiednio chłodnej temperatury. Zyt ciepłe warunki zapoczątkowują proces niszczenia ziarna oraz rozwój szkodników. Może to przyczynić się do obniżenia wartości zboża lub nawet do przekwalifikowania go z konsumpcyjnego na paszowe.

Dodaj komentarz