Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Rekomendacje grupy ekspertów dla unijnego rynku mleczarskiego

Reklama

Reklama

12 Paz
Rekomendacje grupy ekspertów dla unijnego rynku mleczarskiego
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Grupa ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka, utworzona w październiku 2009 roku przez Komisję Europejską w następstwie zeszłorocznego kryzysu na rynku mleczarskim, zakończyła prace nad sprawozdaniem ze swoich posiedzeń, w tym nad zaleceniami dla Komisji dotyczącymi siedmiu kwestii. Zalecenia te obejmują propozycję podjęcia konkretnych kroków mających upowszechnić stosowanie pisemnych umów w łańcuchu dostaw produktów mlecznych oraz do rozpatrzenia propozycji dążących do zwiększenia zbiorowego potencjału negocjacyjnego producentów mleka.

Zalecenia Grupy ekspertów wysokiego szczebla dla Komisji Europejskiej dotyczą w szczególności:

  • stosunków umownych między producentami mleka i jego przetwórcami: zachęcanie ? w drodze wytycznych lub wniosku ustawodawczego ? do stosowania formalnych umów na piśmie, zawieranych z wyprzedzeniem, obejmujących dostawy surowego mleka (w tym cenę, ilość, terminy dostaw i czas obowiązywania umowy); możliwe jest także wprowadzenie przez państwo członkowskie obowiązku stosowania takich umów.
  • zbiorowego potencjału negocjacyjnego producentów: ewentualny wniosek przewidujący przepisy umożliwiające organizacjom producentów tworzonym przez producentów mleka zbiorowe negocjowanie warunków umów, w tym cen, z mleczarniami. Środek ten ? niezależnie od tego, czy będzie miał charakter trwały czy tymczasowy (ale wystarczająco długi) ? należy poddawać przeglądom.
  • ewentualnej roli organizacji międzybranżowych na rynku mleczarskim: sprawdzenie, czy którekolwiek z obecnych przepisów dotyczących organizacji międzynarodowych w sektorze owoców i warzyw można by zastosować również na rynku mleczarskim.
  • przejrzystości w łańcuchu dostaw produktów mlecznych: dalszy rozwój Europejskiego Narzędzia Monitorowania Cen Żywności oraz sprawdzenie, czy możliwa jest wymiana dodatkowych informacji (np. na temat ilości produktów mlecznych) między EUROSTAT-em i krajowymi urzędami statystycznymi.
  • środków rynkowych i kontraktów terminowych typu future: uwzględnienie instrumentów, które spełniałyby wymogi zielonej kategorii WTO i służyły obniżeniu niestabilności dochodów, na przykład ułatwiając dostęp do rynków terminowych, w szczególności przy pomocy celowych programów szkoleniowych.
  • norm handlowych i wskazywania miejsca pochodzenia: w trwających pracach Komisji dotyczących etykietowania należy uwzględnić możliwość wdrożenia różnych rozwiązań przewidujących wskazywanie miejsca produkcji produktów mlecznych na etykietach oraz poszukać sposobu oddzielnego znakowania nieoryginalnych produktów mlecznych.
  • innowacji i badań naukowych: poprawa dostępu do informacji o istniejących możliwościach w zakresie innowacji i badań naukowych stwarzanych przez bieżące ramy programu rozwoju obszarów wiejskich oraz badawczych programów ramowych. Zainteresowane strony powinny jasno określić priorytety w zakresie badań dla rynku mleczarskiego, tak aby umożliwić poprawę koordynacji krajowych i wspólnotowych programów badawczych.


Dodatkowe informacje

W następstwie zeszłorocznych trudności na rynku mleka, w październiku zeszłego roku Komisja ustanowiła Grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. mleka, której zadaniem było omówienie średnio- i długoterminowych mechanizmów dla rynku mleczarskiego mogących zająć miejsce wygasających z dniem 1 kwietnia 2015 r. kwot mlecznych. Uwzględniając wyniki oceny funkcjonowania reformy WPR, Grupę ekspertów poproszono o rozpatrzenie kwestii dotyczących regulacji prawnych, które mogłyby przyczynić się do ustabilizowania rynku i dochodów producentów oraz zwiększyć przejrzystość rynku. W okresie od października 2009 r. do czerwca 2010 r. odbyło się 10 posiedzeń. Projekt sprawozdania podsumowującego wyniki rozmów oraz zawierającego określone zalecenia został przedstawiony w maju i przyjęty jednogłośnie w dniu dzisiejszym.

 

Grupa ekspertów, w skład której weszli przedstawiciele państw członkowskich pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE Jean-Luc'a Demarty?ego, zapoznała się z szeregiem opinii na temat powyższych zagadnień, w formie ustnej i pisemnej, przekazanych przez główne grupy zainteresowanych stron uczestniczące w europejskim łańcuchu dostaw produktów mlecznych. Ponadto Grupa skorzystała również z cennych opinii na temat niektórych kwestii szczegółowych wyrażonych przez zaproszonych ekspertów akademickich, przedstawicieli państw trzecich, DG ds. Konkurencji, krajowe organy ds. konkurencji oraz DG AGRI. Ponadto w dniu 26 marca 2010 r. odbyła się konferencja głównych zainteresowanych stron rynku mleczarskiego, dzięki czemu szansę na wyrażenie swojego stanowiska miała jeszcze większa liczba uczestników łańcucha dostaw.

 

Źródło: www.krir.gov.pl

Dodaj komentarz