Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Rolnicy pozytywnie o Agencji

Reklama

Reklama

08 Lis
Rolnicy pozytywnie o Agencji
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jak wynika z raportu PBS GDA ?Polska Wieś i Rolnictwo 2009?, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rolnicy są zainteresowani przede wszystkim zakupem a nie dzierżawą państwowej ziemi.
Za najważniejsze formy władania ziemią rolnicy uznali własność (58%) oraz własność i dzierżawę równorzędnie (28%).
Spośród badanych aż 85% nigdy nie zakupiło i nie wydzierżawiło gruntów od ANR.
Respondenci dzielą się mniej więcej po równo na tych, którzy uważają, że tylko rolnicy tworzący lub powiększający gospodarstwo powinni mieć możliwość zakupu ziemi na raty i na tych, którzy taką możliwość dawaliby wszystkim nabywcom.

 

 


Z badania wynika, że rolnicy nadal poprawnie kojarzą ANR z jej podstawowymi zadaniami, czyli kupnem, sprzedażą i dzierżawą gruntów (62%), choć w tym przypadku odnotowano spadek wobec 2007 r. (80%). Spośród badanych mniej więcej połowa wykazuje zainteresowanie zakupem ziemi od ANR.
Badanie pokazuje, że rolnicy są dobrze poinformowani o zmieniających się cenach ziemi (73%). Agencja Nieruchomości Rolnych jawi się jako wiarygodne źródło informacji (53%). Warto też podkreślić, że w ciągu dwóch lat poprawiła się wiedza rolników odnośnie innego ważnego zadania ANR jakim jest nadzorowanie strategicznych spółek hodowli roślin i zwierząt (w 2007 r. ? 17%, w 2009 r. ? 23%).
Natomiast niezbyt wysoki jest poziom wiedzy respondentów na temat przysługującemu ANR prawu pierwokupu/odkupu (37%).
Cieszy ocena współpracy Agencji z rolnikami, a więc najważniejszymi partnerami ANR. Pozytywnie ocenia ją prawie 70% badanych. Z kolei wspólne działania ANR z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi oceniane są nieco gorzej: 60% głosów neutralnych i pozytywnych.Badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1120 osób (817 rolników i 303 ?nierolników?), dotyczyło sprawdzenia ich obecnej sytuacji, poziomu zadowolenia ze zmian związanych z terenem, na którym żyją oraz tego, jak oceniają funkcjonowanie instytucji zarządzających i wspomagających rolnictwo. W tym celu przeprowadzono wywiady osobiste w całej Polsce. W doborze badanych wykorzystano metodę random route, polegającą na poruszaniu się po z góry określonej trasie.Badanymi były osoby starsze, w wieku 50+ (87%). Niewiele ponad połowę z nich stanowiły kobiety (52%). Najwięcej respondentów posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe oaz nieukończone średnie (42%). Najmniej osób było z wykształceniem wyższym.

Źródło:http://www.anr.gov.pl/pl/article/163872

Dodaj komentarz