Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Rolnicy złożyli blisko 150 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 r.

Reklama

Reklama

01 Lis
Rolnicy złożyli blisko 150 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 r.
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

           Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od 15 marca wnioski rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za    2010rok. Do 7 kwietnia w biurach powiatowych złożono w Rolnicy złożyli blisko 150 tys. wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 r.skali kraju blisko 150 tys. takich dokumentów. Najwięcej rolników złożyło już wnioski o dopłaty obszarowe w województwach: mazowieckim - ponad 21,5 tys., lubelskim - przeszło 18,7 tys., małopolskim- ponad 16 tys. podkarpackim blisko 14,5 tys., w łódzkim - prawie 13 tys. i wielkopolskim blisko 12,7 tys. oraz w podlaskim - ponad 10,8 tys.

 

  W innych regionach, podobnie jak w poprzednich latach, na złożenie wniosku zdecydowało się dotychczas znacznie mniej rolników. Wszyscy, którzy już odwiedzili biura powiatowe ARiMR i złożyli stosowne dokumenty o przyznanie dopłat obszarowych, zostali sprawnie obsłużeni. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu Agencji do tej akcji, bo do przyjmowania i wprowadzania wniosków do "systemu" informatycznego zaangażowano w ARiMR ponad 1600 pracowników.

 

Liczba złożonych dotychczas wniosków jest niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prezes ARiMR, Tomasz Kołodziej na konferencji prasowej, która odbyła się 31 marca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prosił rolników, aby nie czekali ze składaniem wniosków na ostatnią chwilę. Agencja jest przygotowana na to, że z każdym kolejnym dniem coraz więcej rolników odwiedzać będzie biura powiatowe w celu złożenia wniosku. Wtedy do przyjmowania takich dokumentów skierowani zostaną dodatkowi pracowników, tak aby rolnicy nie musieli tracić zbyt dużo czasu na złożenie swoich wniosków. Ocenia się, że o płatności obszarowe ubiegać się będzie w tym roku ok. 1,4 mln rolników.

 

Rolnicy występujący w 2010 r. o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie zwrócić się o  pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), a także o dopłaty uzupełniające. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz  wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

 

Do rolników, którzy ubiegali się o płatności obszarowe w ubiegłym roku, ARiMR wysłała pocztą tzw. wnioski "spersonalizowane". Formularze te są w dużej części wypełnione przez pracowników Agencji, którzy skorzystali z informacji znajdujących się we wnioskach o dopłaty złożonych w ubiegłym roku. Osoby, które nie składały wniosków w ubiegłym roku bo np. przejęły lub kupiły niedawno gospodarstwo i Agencja nie ma ich danych, powinny zwrócić się o formularz wniosku do "swojego" biura powiatowego. Formularz taki jest też dostępny na stronie internetowej.

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem graficznym należy złożyć we "właściwym" biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą w okresie od 15 marca do 17 maja 2010 r. Przepisy dopuszczają złożenie wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 11 czerwca 2010 r. i niestety w takim wypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi kwota płatności będzie obniżana o 1%. Przed złożeniem wniosku spersonalizowanego rolnicy proszeni są o sprawdzenie poprawności wszystkich zawartych w nim informacji i wprowadzenie niezbędnych korekt.

 

ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo wnioski umożliwiają staranie się "w ramach" jednego formularza aż o 12 płatności a ponadto pojawiły się nowe dopłaty specjalne oraz nastąpiły zmiany w krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych. W pierwszym przypadku nowością jest to, że rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatność do krów i owiec. Ważne jest również to, że jednolite płatności obszarowe będą przyznawane rolnikom w całym kraju do prowadzenia upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji,  takich jak: brzoza, topola czy wierzba. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takich dopłat muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o krajowe uzupełniające płatności obszarowe (UPO), to będą one po raz pierwszy przysługiwały także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:

- rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);

- roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;

- nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.
Informacje uzupełniające:

 

Rolnicy ubiegający się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych, którzy do 2009 roku składali cały dodatkowy wniosek o przyznanie takiej pomocy, od tego roku wystarczy, że uzupełnią na wspólnym formularzu jedynie dodatkowe kolumny w zakresie deklarowanych działek do przyznania takich płatności. Dane szczegółowe dotyczące deklarowanych pakietów do płatności rolnośrodowiskowych będą podawane w załączniku do wniosku. Ponadto na jednym załączniku graficznym będzie  wyrysowane położenia działek rolnych, deklarowanych zarówno do płatności bezpośrednich, ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Tak więc, nie będzie już trzeba zwracać się do biur powiatowych o dodatkowe załączniki graficzne. Są to uproszczenia, na które rolnicy czekali.

 

Do 7 kwietnia rolnicy złożyli w skali kraju ponad 6,2 tys. wniosków o przyznanie specjalnej płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. Rośliny motylkowate drobnonasienne i strączkowe uprawiane w plonie głównym, do powierzchni których rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie specjalne to: koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, koniczyny zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna.

 

Z dużym zainteresowaniem rolników spotkała się specjalna płatność do krów. Do tej pory biura powiatowe ARiMR w pięciu województwach przyjęły ponad 18,5 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się również o przyznanie płatności do krów. O taką płatność mogą się ubiegać rolnicy z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Rolnicy z tych regionów muszą złożyć wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i posiadać  na dzień 31 maja 2010 r. nie więcej niż 10 krów w wieku co najmniej 36 miesięcy. Płatności będą przyznawane tylko do zwierząt, które są zarejestrowane w siedzibie stada położonej na terenie tych województw. Podkreślić należy, że wszystkie te zwierzęta muszą być odpowiednio oznakowane i zgłoszone do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi ARiMR.

 

Z kolei o płatność do owiec można się ubiegać w pięciu województwach południowej Polski: podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Rolnik występujący o takie wsparcie, poza złożeniem wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, musi posiadać na dzień 31 maja 2010 r. co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, zarejestrowanych w siedzibach stad położonych na terenie tych województw. Zwierzęta te muszą być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich prowadzonego przez ARiMR (system IRZ) i odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

 

Źródło:http://www.arimr.gov.pl

Dodaj komentarz