Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Rozmawiali o wyludnianiu się wsi oraz wprowadzaniu mączki mięsno-kostnej

Reklama

Reklama

22 Lut
Rozmawiali o wyludnianiu się wsi oraz wprowadzaniu mączki mięsno-kostnej
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Ministrowie poparli wsparcie w ramach WPR działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich w celu podtrzymania żywotności tych obszarów, zapobiegania ich wyludnianiu się oraz utrzymania miejsc pracy na obszarach wiejskich. Ponadto obradowano nad dopuszczeniem mączki mięsno-kostnej do krzyżowego stosowania w skarmianiu zwierząt.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki uczestniczył 21 lutego br. w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Głównym punktem obrad była dyskusja nad trzecim priorytetem zdefiniowanym przez Komisję Europejską dotyczącym przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, a mianowicie utrzymanie żywotności obszarów wiejskich.

 

Ministrowie poparli wsparcie w ramach WPR działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach wiejskich w celu podtrzymania żywotności tych obszarów, zapobiegania ich wyludnianiu się oraz utrzymania miejsc pracy na obszarach wiejskich. Ze względu na duże zróżnicowaniu warunków naturalnych i ekonomicznych - potrzebna jest pewna elastyczność dla państw członkowskich, by w jak najlepszy sposób dostosować wsparcie do potrzeb danych regionów.

 

Polska zgłosiła pod obrady Rady Ministrów wniosek o przyspieszenie prac nad umożliwieniem krzyżowego wykorzystania przetworzonych białek zwierzęcych w żywieniu drobiu i świń. Polski wniosek uzyskał poparcie wielu krajów oraz Komisji Europejskiej, która zapowiedziała zakończenie prac legislacyjnych w końcu bieżącego roku.

 

W sprawach różnych Komisja przedstawiła informację na temat stosowania odpowiednich klatek w chowie drobiu, przypominając o stosownych terminach wynikających z dyrektywy 1999/74 WE. Minister zgłosił również propozycję, aby umożliwić zakładom dokończenie rozpoczętych inwestycji w zakresie dostosowania warunków produkcji jaj do wymogów Dyrektywy.

 

Polska, podobnie jak kilka innych krajów, w tym np. Francja, nie poparła wniosku Portugalii na import 500 tys. ton cukru w roku gospodarczym 2010/2011 o zerowej stawce celnej. Polska uważa, że podstawowym źródłem zaopatrzenia rynku unijnego w cukier powinna być produkcja realizowana z wykorzystaniem buraków uprawianych w UE.

 

Źródło: minrol.gov.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz