Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Rozmowy o polskiej Prezydencji, żywności, refundacji leków i służbie zdrowia

Reklama

Reklama

28 Mar
Rozmowy o polskiej Prezydencji, żywności, refundacji leków i służbie zdrowia
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przygotowania do przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, zmiany w systemie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia oraz projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych to główne tematy obrad posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Spotkanie, w którym wziął udział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, odbyło się 24 marca 2011 r. w Warszawie.

 

 

Prezydencja szansą na wprowadzenie wielu zmian

Podsekretarz Stanu w MSZ Maciej Szpunar poinformował, że 15 marca 2011 Rada Ministrów przyjęła dokument pt. „Program sześciomiesięczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”. Jako państwo przewodniczące pracom Rady, Polska będzie dążyć do realizacji trzech priorytetów strategicznych:

  • Integracja europejska jako źródło wzrostu gospodarczego,

  • Bezpieczna Europa,

  • Stabilne sąsiedztwo.

 

Wiceminister gospodarki Marcin Korolec przedstawił obszary działalności Ministerstwa Gospodarki, które mają wpływ na rozwój gospodarczy Wspólnoty. Zdaniem pracodawców, bardzo istotne jest wykorzystanie w tym zakresie potencjału partnerów społecznych i instytucji dialogu.

 

Kwestia służby zdrowia

W kwestii zmiany systemu wynagrodzeń pracowników służby zdrowia, minister Ewa Kopacz podkreśliła, że uzgodnione ze środowiskiem pielęgniarek i położnych porozumienie umożliwia wzrost ich wynagrodzenia. Przepisy ustawowe natomiast dają prawo autonomicznego ustalania płac samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej. Resort zdrowia wskazał przy tym na konieczność przestrzegania czasu pracy, zakaz dyskryminacji w zależności od formy zatrudniania, czy dobrowolność wyboru rodzaju umowy.

 

Przedstawiciele związków zawodowych zwrócili natomiast uwagę na brak systemowych rozwiązań i odpowiednich mechanizmów wynagradzania oraz kwestia różnicowania pracowników w prywatnych i publicznych zakładach opieki.

 

Refundacja leków

W kolejnej części posiedzenia wiceminister zdrowia Adam Fronczak przypomniał założenia do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która była już przedmiotem obrad TK. Ministerstwo Zdrowia przeanalizowało wszystkie uwagi i propozycje zgłaszane w trakcie konsultacji. Wiceminister Fronczak przybliżył również zmiany i modyfikacje w stosunku do pierwotnej wersji projektu, które uwzględniają część postulatów strony społecznej.

 

Strona pracodawców podkreśliła, że dla przemysłu farmaceutycznego i jego rozwoju utrudnieniem są utrzymane rozwiązania fiskalne. Pracodawcy RP zapowiedzieli skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oraz oczekują oceny jej funkcjonowania po roku od jej wprowadzenia.

 

W posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerów społecznych oraz resortów: spraw zagranicznych, gospodarki, zdrowia, skarbu państwa, nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju regionalnego, infrastruktury.

 

Źródło: mg.gov.pl


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz