Strona główna Energia i Ekologia Ekologia Zielone miasto – przyszłość czy utopia?

Reklama

Reklama

13 Wrz
Zielone miasto – przyszłość czy utopia?
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Ekologia
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

- Miasta zajmują 2 proc. powierzchni ziemi, konsumują 75 proc. jej zasobów naturalnych a ich konsumpcja stale wrasta. Przyszły rozwój miast wymaga zupełnie nowego podejścia. Miasta to bowiem cykl skomplikowanych powiązań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Wszystkie te czynniki wpływają na jakość życia ludzi, a tym samym na sytuację gospodarczą miast. Brak surowców naturalnych ogranicza wzrost gospodarczy, dlatego też na rozwój miast trzeba spojrzeć w długookresowej perspektywie – powiedziała dr Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podczas Forum Ekonomicznego – największego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej.


XXI Forum Ekonomiczne odbywało się od 7 do 9 września w Krynicy-Zdroju. Hasłem tegorocznego wydarzenia były „Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?". Przez trzy dni ponad dwa tysiące gości dyskutowało m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, energetyce i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Jedna z dyskusji tegorocznego spotkania dotyczyła roli ekologii w rozwoju miast. W panelu pt. „Zielone miasto – przyszłość czy utopia? Gospodarka, nauka i administracja" wzięła udział minister Joanna Maćkowiak-Pandera.

W 2010 roku w całej Europie ludność miejska stanowiła 73 proc. całkowitej populacji kontynentu. Państwa europejskie poszukują obecnie innowacyjnych rozwiązań dla problemów związanych z postępującą urbanizacją. Mierzą się z wyzwaniem, jakim jest planowanie rozwoju w sposób, który respektuje środowisko i zasoby.

W projektowaniu przyjaznego dla środowiska i atrakcyjnego dla ludzi miasta istotną rolę odgrywa efektywne wykorzystanie zasobów. Dotyczy to w szczególności kwestii odnoszących się do oszczędzania energii i wody oraz racjonalnej gospodarki odpadami. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii służący promowaniu polskich technologii środowiskowych i wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami. Firmy, uczestniczące w Akceleratorze otrzymują możliwość skorzystania z różnorodnych form wsparcia, tj. indywidualne doradztwo w zakresie transferu technologii czy specjalistyczne szkolenia. Mają także możliwość uczestniczenia w misjach handlowych.

Ponadto, aby uporać się z problemem śmieci w kraju, Ministerstwo Środowiska przygotowało Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej celem jest objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zakłada ona zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania umów na odbiór śmieci. Zgodnie z nowym systemem, to gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady, a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług.

Podczas Forum Ekonomicznego dr Joanna Maćkowiak-Pandera wzięła udział także w panelu „Pakiet UE 20-20-20. Czy rzeczywiście zbliżamy się do stworzenia czystszej i niezależnej energetycznie Europy?". Dyskusja koncentrowała się wokół kwestii związanych z oszczędzaniem energii i gospodarką niskoemisyjną.

Źródło: mos.gov.pl Ministerstwo Środowiska (wrzesień 2011) 


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz