Reklama

Reklama

26 Lip
50 proc. energii z OZE w 2050 roku
Napisała AgroMY |
Opublikowane w Energia odnawialna
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Odnawialne źródła energii były tematem wczorajszej konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego, zorganizowanej z udziałem prof. Janusza Gołaszewskiego.


– 50 proc. energii z OZE w 2050 r. – to nie marzenie, to realny plan gospodarczy. Aby ten plan mógł zostać zrealizowany powołano Zespół ds. Odnawialnych Źródeł Energii, który będzie zajmie się opracowaniem strategicznego programu, dzięki któremu nasz cel zostanie osiągnięty – poinformował minister rolnictwa. – Zespół będzie ciałem doradczym w zakresie zmian w prawie oraz wyborze technologii, które powinny być preferowane w informacjach przekazywanych w trakcie szeroko rozumianych działań edukacyjnych. Będzie również pełnił rolę jednostki opiniotwórczej oraz wspomagającej prace Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dodał.

Marek Sawicki argumentując, że cel 50 proc. energii z OZE w 2050 r. jest możliwy do osiągnięcia powiedział: – Potencjał rolnictwa widać w świetle ostatnich doświadczeń związanych z energią jądrową, widać wyraźnie, że trzeba znaleźć inne źródła, aby zabezpieczać potrzeby energetyczne. Chcę wyraźnie podkreślić, że rolnictwo jako przestrzeń produkcyjna, to miejsce na wytwarzanie energii odnawialnej nie tylko z biomasy. Są to także ogromne możliwości w zakresie energii słonecznej, wykorzystania powierzchni obiektów służących rolnictwu, a także energia wiatrowa i energia wody. Widać wyraźnie, że w rolnictwie tkwi ogromny, niewykorzystany dotychczas potencjał i szansa na to, aby rolnictwo było samowystarczalne energetycznie. Minister podkreślił, że rozwój energii odnawialnej w Europie powinien opierać się o biomasę produkowaną w Europie, a nie importowaną z innych części świata. – Struktura rolnictwa w większości państw członkowskich oraz energetyczna charakterystyka biomasy jednoznacznie określają, że racjonalne jest jej wykorzystanie lokalnie, w miejscu powstawania – zauważył.

Przewodniczący Zespołu ds. OZE, prof. Janusz Gołaszewski, poinformował o podstawowych zadaniach Zespołu. Będą one polegały przede wszystkim na opracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania OZE na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy rolniczej, a także ocenie możliwości wykorzystania potencjału energetycznego Polski. – Naszym zadaniem jest również uproszczenie obecnie funkcjonujących procedur oraz promocja zrównoważonego rozwoju OZE na obszarach wiejskich poprzez wskazywanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań – zaznaczył prof. Gołaszewski.

Dzisiejsza konferencja prasowa była również okazją do podsumowania zorganizowanej 16 lipca br. w Sopocie konferencji „Energetyczne wykorzystanie biomasy rolniczej ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej". Wydarzenie to odbyło się w ramach prac polskiej Prezydencji. Minister Marek Sawicki, omawiając podstawowe wnioski wypracowane w Sopocie, wspomniał o konieczności realizacji zapisanego w art. 33 Traktatu Rzymskiego celu WPR, mówiącego o zapewnieniu zadawalającego standardu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza poprzez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie. To z kolei wymaga stworzenia warunków do pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego posiadanego, bądź będącego do dyspozycji rolników poprzez: aktywną Wspólną Politykę Rolną wspierającą rozwój produkcji oraz eksport do krajów trzecich nadwyżek przetworzonych produktów rolniczych; wykorzystanie do celów energetycznych lokalnie dostępnych produktów ubocznych i pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu rolnego i spożywczego; wspieranie upraw rolniczych (nie konkurujących z rynkiem żywności) dedykowanych celom energetycznym; oraz wsparcie rolników i mieszkańców wsi zainteresowanych lokalnym wykorzystaniem biomasy rolniczej na cele energetyczne. Uczestnicy konferencji w Sopocie zgodnie podkreślali, że nie tylko Wspólna Polityka Rolna, lecz także polityka spójności oraz polityka energetyczna winny sprzyjać rozwojowi rozproszonych obiektów energetycznych opartych na biomasie rolniczej, których zapotrzebowanie na surowce do wytwarzania energii wynika z potencjału produkcyjnego gospodarstwa lub grupy gospodarstw.

Zarówno konferencja na temat biomasy, jak również nowo powstały Zespół ds. OZE – to początek prac nad nowym kształtem, nad nową jakością polskiego rolnictwa – zgodnie podkreślili uczestnicy dzisiejszej konferencji prasowej.

Źródło: minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (lipiec 2011)


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz