Reklama

Reklama

Wymiana doświadczeń dot. rozwoju przemysłu wydobywczego, odnawialne źródła energii, współpraca naukowa w dziedzinie energetyki – m.in. te zagadnienia poruszyli uczestnicy polsko-chińskich rozmów, które odbyły się podczas 5. posiedzenia dialogu energetycznego UE-Chiny. Spotkanie zorganizowano 8 listopada 2011 r. w Brukseli.

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister przemysłu, energetyki i turystyki Islandii Katrín Júlíusdóttir, podpisali Memorandum o współpracy w sektorze energetyki odnawialnej. Uroczystość odbyła się 20 września 2011 r. podczas nieformalnego posiedzenia ministrów ds. Energii Unii Europejskiej we Wrocławiu.

- Miasta zajmują 2 proc. powierzchni ziemi, konsumują 75 proc. jej zasobów naturalnych a ich konsumpcja stale wrasta. Przyszły rozwój miast wymaga zupełnie nowego podejścia. Miasta to bowiem cykl skomplikowanych powiązań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Wszystkie te czynniki wpływają na jakość życia ludzi, a tym samym na sytuację gospodarczą miast. Brak surowców naturalnych ogranicza wzrost gospodarczy, dlatego też na rozwój miast trzeba spojrzeć w długookresowej perspektywie – powiedziała dr Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podczas Forum Ekonomicznego – największego wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mimo zatrzęsienia spekulacji na temat poszukiwania gazu z łupków w Polsce, mało mówimy o faktach. Dlatego Ministerstwo Środowiska zleca badania naukowe różnych aspektów prac poszukiwawczych i sprawdza czy wstrząsy wywołane doniesieniami o polskim potencjalne łupkowym nie zamienią się we wstrząsy – sejsmiczne.

Odnawialne źródła energii były tematem wczorajszej konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego, zorganizowanej z udziałem prof. Janusza Gołaszewskiego.

- Polska może być dla indyjskich firm atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem, a równocześnie pomostem do współpracy z krajami UE i Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak podczas Forum Biznesowego Polska-Indie, które odbyło się 25 maja 2011 r. w Poznaniu.

W odpowiedzi na postanowienia zawarte w Protokole z Kioto z 2005 r. oraz dyrektywie Unii Europejskiej nr 2009/28, rząd Wielkiej Brytanii określił działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

W dniu 1 czerwca br. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Obok spraw formalnych przedstawiciele zrzeszonych firm członkowskich podjęli liczne dyskusje dotyczące uwarunkowań dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. W dyskusji udział wziął przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Janusz Pilitowski, z-ca dyrektora Departamentu Energetyki.

Elektrownie wiatrowe przeżywają w Rumunii prawdziwy boom. W roku 2011 nastąpił bardzo szybki rozwój produkcji energii wiatrowej. W I kwartale 2011r. wyprodukowano w elektrowniach wiatrowych 50 razy więcej energii niż w całym 2010r. Obecnie prawie 75 proc. całej wyprodukowanej w Rumunii, tzw. czystej energii pochodzi z elektrowni wiatrowych.

Gabinet Ministrów Ukrainy kontynuuje prace nad aktualizacją „Strategii energetycznej Ukrainy do roku 2030" (o wcześniejszych działaniach w tym zakresie patrz informacja z dnia 13 września 2010 r.). Projekt tego dokumentu przewiduje w szczególności stopniowe odchodzenie od tradycyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej na Ukrainie - energetyki jądrowej i konwencjonalnej (węglowej).

«pierwszapoprzednia123456następnaostatnia»
Strona 1 z 6