Strona główna Aktualności Aktualności: Świat gospodarka

Reklama

Reklama

gospodarka

Rządy krajów strefy euro powinny jak najszybciej podjąć działania na rzecz wspierania wspólnej waluty, zakończenia kryzysu zadłużenia publicznego i wzmocnienia unii gospodarczej – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. KE ma przyjąć nowe wnioski legislacyjne w tym zakresie.

W 2012 r. wzrost gospodarczy w UE pozostanie na poziomie bliskim zeru, a w 2013 r. powoli znowu zacznie rosnąć. Stopa bezrobocia utrzyma się na dotychczasowym wysokim poziomie.

Pomimo turbulencji na światowych rynkach polska gospodarka w dalszym ciągu nie zwalnia - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Według danych GUS Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale 2011 roku był wyższy o 4,3 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2010.

- Polska jest w czołówce najbardziej atrakcyjnych krajów do inwestowania. Zajęliśmy wysokie trzecie miejsce w eksperckim rankingu Ernst & Young pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak oceniając wyniki opublikowanego przez Ernst & Young raportu 2011 European attractiveness survey.

Rozwój kontaktów ekonomicznych był głównym tematem rozmów Forum Gospodarczego Polska-Azerbejdżan, które odbyło się 6 czerwca 2011 r. w Warszawie. Ministerstwo Gospodarki reprezentował wiceminister Marcin Korolec.

– Chcemy rozwijać społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), włączając partnerów społeczno-gospodarczych w debatę o sprawach publicznych – powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 23 maja 2011 r. Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, któremu przewodniczy wiceminister gospodarki Rafał Baniak, przyjął rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji CSR w Polsce.

- W tej chwili podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej może być bardzo szkodliwa dla wzrostu gospodarczego kraju – uważa wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

W Indiach kończy się czas silnych wpływów partii komunistycznej - podkreślają indyjscy komentatorzy analizując przyczyny porażki lewicy w Bengalu Zachodnim oraz Kerali. Ich klęska w wyborach do parlamentów stanowych to efekt braku poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w tych rejonach - podkreślają komentatorzy.

- Polska zajęła pierwsze miejsce w badaniu przeprowadzonym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK), jako najlepsza lokalizacja do inwestycji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Naszymi atutami są przede wszystkim rozwijająca się gospodarka i stabilność polityczna – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez PAIIZ.

Polskie i ukraińskie doświadczenia w zakresie reform gospodarczych to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka i wicepremiera, ministra polityki społecznej Ukrainy Siergieja Tihipko.

«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»
Strona 1 z 4