Reklama

Reklama

Przez cały ubiegły rok na rynku mleka utrzymywała się wzrostowa tendencja cen skupu, niewielkie spadki zaobserwowano jedynie w miesiącach letnich. Według najnowszych danych GUS, w grudniu mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie 129,28 zł/hl, tj. więcej o prawie 2% wobec listopada ub. r. i o ponad 9% w relacji rocznej.

Komitety Copa-Cogeca uznały, że porozumienie zawarte przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę odnośnie przyszłości sektora mlecznego to krok w dobrym kierunku.

Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wskazują, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku trzody chlewnej, tak i w odniesieniu do chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce widoczny jest silny proces koncentracji produkcji.

Na rynku globalnym, podobnie jak w krajach UE-27, obserwuje się wzrost produkcji mleka. W USA w IV kwartale 2011 r. zwiększyła się ona o 2,1% w relacji rocznej i zgodnie z przewidywaniami USDA w 2012 r. będzie o 1,2% wyższa r/r.

Według danych Komisji Europejskiej skup mleka w krajach UE-27 w trzech pierwszych kwartałach 2011 r. osiągnął poziom 105,3 mln t, tj. był o 2,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2010 roku.

Według danych Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) w drugiej połowie grudnia 2011 r. ceny zbytu przetworów mleczarskich zarówno w Oceanii, jak i Europie Zachodniej, utrzymywały się na stabilnym poziomie.

Wysokie ceny zbytu artykułów mlecznych w kraju będące m.in. efektem osłabienia polskiej waluty, a co za tym idzie poprawy wyników eksportowych, zadecydowały o utrzymaniu wzrostowych tendencji cen skupu mleka.

Mlekovita należy do najbardziej cenionych marek wśród polskich produktów. W Najcenniejszych Polskich Marek zajęła 1-sze miejsce wśród marek tego sektora produkcyjnego. Wyniki rankingu ogłosił dziennik „Rzeczpospolita".

Dobra koniunktura na światowym rynku mleka, szczególnie w I połowie 2011 roku, osłabienie złotego trwające od lipca br. oraz lekka wzrostowa tendencja w konsumpcji przetworów mleczarskich (za wyjątkiem masła) spowodowały, że w tym roku utrzymywały się dość korzystne uwarunkowania dla przetwórstwa mleka.

Na rynkach światowych w dalszym ciągu utrzymują się spadki cen przetworów mleczarskich. W listopadzie br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) obniżył się wobec października br. o około 1% (3 punkty) i ukształtował na poziomie 201 pkt.

«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»
Strona 1 z 8