Reklama

Reklama

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Lista dotyczy czwartego naboru.

Ponad 30 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Do 22 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 3,4 miliarda złotych w ramach realizacji dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe blisko 471 tys. rolników. Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r., a powinna je zakończyć do 30 czerwca 2012 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 18 grudnia 2011 r. złożono 204,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 446,4 mld zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła 1 grudnia br. wypłatę płatności bezpośrednich za 2011 rok. W Polsce wnioski w tym roku złożyło 1,36 mln rolników, co jak podaje Agencja, stanowi najwyższy poziom w całej Unii Europejskiej.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do tej pory na konta bankowe polskich rolników ponad 28,7 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE.

Ponad 554 tys. rolników otrzymało z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 919 mln zł w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 11 grudnia 2011 r. złożono 204 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 445,7 mld zł.

Komisja proponuje przeznaczyć 3,2 mld euro w latach 2014-2020 na potrzeby nowego programu działania w zakresie środowiska i klimatu - LIFE. Proponowany nowy program będzie opierać się na sukcesie istniejącego programu LIFE +, lecz zostanie zreformowany tak, by stał się skuteczniejszy, prostszy i bardziej elastyczny oraz dysponował znacznie większym budżetem.

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Strona 1 z 17