Reklama

Reklama

23. stycznia podczas obrad Rady Ministrów dyskutowano na temat regulacji rynków rolnych w ramach reformy WPR po 2013r. Zarysował się wyraźny podział krajów na 2 grupy w zakresie propozycji zniesienia kwot cukrowych od 2015 r.

W dniu wczorajszym Komisja Europejska rozpoczęła kampanię informacyjną 50-lecie WPR, poświęconą pięćdziesiątej rocznicy stanowiącej podstawę integracji europejskiej wspólnej polityki rolnej, która zapewniła obywatelom Europy pięć dekad bezpieczeństwa żywnościowego i zagwarantowała żywotność obszarów wiejskich.

24 Sty

50 lat WPR!

Opublikowane w Aktualności: Świat

Copa-Cogeca wspomniała wczoraj o pięćdziesiątej rocznicy powstania Wspólnej polityki rolnej (WPR). Jest to jedyna prawdziwie wspólnotowa polityka UE, która znacząco wpływa na kształtowanie Europy, stabilizację unijnych rynków produktów rolnych, zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego oraz utrzymanie miejsc pracy dla 40 milionów osób, zatrudnionych głównie na obszarach wiejskich, powiedzieli przewodniczący Copa i Cogeca.

„Zielony Tydzień" to także miejsce dyskusji o najbardziej istotnych zagadnieniach polityki rolnej. Odbywa się tu Światowe Forum dla Wyżywienia i Rolnictwa, któremu towarzyszy Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa, organizowany przez Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Głównym tematem tegorocznego forum jest „Bezpieczeństwo żywnościowe poprzez zrównoważony rozwój - wykorzystanie w rolnictwie ograniczonych zasobów".

Copa-Cogeca z radością przyjęła informację unijnego Komisarza ds. rolnictwa, Daciana Cioloşa, o planach utworzenia grupy wysokiego szczebla, która zajmie się przyszłością sektora wina UE.

Wczoraj w siedzibie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie z organizacjami rolniczymi, związkami zawodowymi, branżowymi organizacjami rolniczymi, samorządem rolniczym oraz spółdzielczością rolniczą, w ramach prowadzonej przez ministra debaty publicznej dotyczącej reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki prowadził ostatnią, podczas polskiej prezydencji, Radę Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, która odbyła się w dniach 15 – 16 grudnia w Brukseli.

Wczoraj (19 grudnia) w Brukseli w PE odbyła się trzecia debata dotycząca reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki.

8 posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się dnia 8 grudnia 2011 r. w Brukseli z udziałem przedstawicieli Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich oraz Instytucji Zarządzających Państw Członkowskich jak również organizacji działających w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich.

Aktualnie mają miejsce konsultacje z ekspertami, organizacjami rolniczymi i społecznymi, co do rozwiązań prawnych w zakresie WPR 2014-2020. Zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, w tym dla realizacji tak istotnych wspólnotowych celów jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważony rozwój całej UE.

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Strona 1 z 10