Reklama

Reklama

ceny

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 106,9.

W grudniu 2011 roku wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów (FAO) obniżyła się w stosunku do listopada. Była również niższa w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 roku.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2011 roku wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z listopadem ub. r. W odniesieniu do grudnia 2010 roku były zaś wyższe o 4,6 proc. Dane te są zgodne z oczekiwaniami analityków MG.

W listopadzie br. wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów (FAO) wzrosła w stosunku do października. Globalne ceny żywności obniżają się kolejny miesiąc z rzędu.

Na rynkach światowych w dalszym ciągu utrzymują się spadki cen przetworów mleczarskich. W listopadzie br. opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) indeks globalnych cen artykułów mlecznych (OMP, PMP, masło, sery i kazeiny) obniżył się wobec października br. o około 1% (3 punkty) i ukształtował na poziomie 201 pkt.

W listopadzie br. na krajowym rynku zbytu przetworów mleczarskich przeważały lekkie spadkowe tendencje cen. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w ubiegłym miesiącu nieznacznie podrożały jedynie sery – średnio o około 0,6% w skali miesiąca. Tańsze niż w październiku były natomiast przetwory stałe (mleko w proszku, masło) – o prawie 2% – oraz płynne – o około 1,3%.

Na rynku trzody chlewnej panuje cenowe szaleństwo - tuczniki są rekordowo drogie. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt się tego nie spodziewał. W pierwszym tygodniu grudnia (28.11-4.12) zakłady mięsne monitorowane przez MRiRW za kilogram żywca płaciły przeciętnie 5,39 zł netto.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 roku wzrosły o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca b.r. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku były zaś wyższe o 4,8 proc. Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali niższego tempa wzrostu cen w listopadzie.

Najnowsze dane GUS wskazują, iż w październiku utrzymały się wzrostowe tendencje cen skupu na rynku mięsa czerwonego, spadły natomiast ceny drobiu. W analizowanym okresie za kilogram żywca wieprzowego płacono średnio 5,08 zł, zaś wołowego – rekordowe 6,00 zł.

W październiku 2011 r., w skali roku, utrzymał się wysoki wzrost cen większości produktów rolnych. W porównaniu z wrześniem br. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen prawie wszystkich podstawowych zbóż.

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Strona 1 z 14