Reklama

Reklama

gus

W grudniu 2011 r. pogłowie bydła liczyło 5499,6 tys. sztuk, wykazując spadek w skali roku o 1,1%. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia cieląt (o 1,8%) oraz grupy dorosłego bydła w wieku 2 lat i więcej, w tym krów (odpowiednio o 2,2% i o 2,6%).

Spadkowa tendencja powierzchni buraków cukrowych i ziemniaków miała natomiast wpływ na redukcję kombajnów do zbioru tych ziemiopłodów, odpowiednio o 14,2% i o 1,7%.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego wykazały, że 1377,7 tys. gospodarstw rolnych (72,9% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą) stosowało nawozy mineralne, wapniowe i organiczne. Spośród nawozów mineralnych najbardziej popularne było nawożenie azotowe i wieloskładnikowe.

W rolnictwie polskim charakteryzującym się nadal dużym rozdrobnieniem, znaczący wpływ na aktualny stan wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze miał przede wszystkim kierunek zmian zachodzących w latach 2002-2010 w strukturze obszarowej gospodarstw, postęp techniczny oraz uwarunkowania ekonomiczne produkcji rolnej.

Zarówno moc ciągnika, jak i jego wyposażenie zależy przede wszystkim od wielkości i kierunku produkcji gospodarstwa, poziomu jego rozwoju oraz poziomu i formy mechanizacji prac rolnych- informuje GUS w wynikach Powszechnego Spisu Rolnego.

Tak przynajmniej wynika z broszury „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010", w której GUS opublikował najnowsze dane dotyczące stosowanych w rolnictwie środków produkcji.

GUS w publikacji „Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej", będącej wynikiem przeprowadzonego Powszechnego Spisu Rolnego, podaje najważniejsze dane dotyczące polskich gospodarstw oraz pogłowia zwierząt.

Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w grudniu 2011 roku wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z listopadem ub. r. W odniesieniu do grudnia 2010 roku były zaś wyższe o 4,6 proc. Dane te są zgodne z oczekiwaniami analityków MG.

GUS opublikował „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2011 r.", według którego zbiory rzepaku i rzepiku wyniosły blisko 1,9 mln ton. Jest to wynik o 16,5 % mniejszy od zbiorów uzyskanych w 2010 r.

W 2010 r. kondycja polskiej gospodarki wyglądała stosunkowo dobrze na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego (jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej) był popyt wewnętrzny.

«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»
Strona 1 z 5