Reklama

Reklama

nik

- Budżet może być dla części Polaków zagadnieniem abstrakcyjnym, ale skutki jego wykonania odczuwamy na co dzień wszyscy. Kontrola budżetowa NIK pozwala odpowiedzieć na pytanie, jak z zarządzania naszymi wspólnymi pieniędzmi wywiązał się rząd i podległe mu instytucje – wyjaśnia Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Misiąg.

Agencja Nieruchomości Rolnych źle gospodaruje mieszkaniami po zlikwidowanych PGR-ach. Budynki są w coraz gorszym stanie technicznym i wymagają poważnych remontów. Ani gminy, ani spółdzielnie mieszkaniowe nie są zainteresowane przejęciem zaniedbanych lokali, których mieszkańcami są najczęściej ludzie żyjący na granicy ubóstwa.

Bezprawne nakładanie mandatów karnych na kierowców za przekroczenie prędkości po upływie ustawowego terminu od chwili ujawnienia wykroczenia, bezpodstawne karanie właścicieli samochodów za niewskazanie osoby, której powierzyli pojazd oraz pozyskiwanie przez samorządy z tego tytułu dochodów, które powinny zasilić budżet państwa.

87 proc. ferm zwierząt futerkowych w Wielkopolsce nie przestrzega wymagań ochrony środowiska, w 48 proc. ferm działalność hodowlana prowadzona była w obiektach nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych, a w 35 proc. niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi. Takie są wyniki kontroli ferm zwierząt futerkowych, przeprowadzonych przez właściwe inspekcje na zlecenie NIK.

Bezprawne zagradzanie dostępu do brzegów jezior przez właścicieli prywatnych posesji jest coraz powszechniejsze. Zdarza się, że zajmują oni również atrakcyjne grunty Skarbu Państwa, które przylegają do akwenu. Choć powiększanie tym sposobem posiadłości i wydzielanie prywatnych plaż narusza prawa obywateli, pozostaje bezkarne - głównie z powodu słabości i opieszałości urzędników.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację przez starostów zadań dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych. Nagminnie naruszano obowiązujące przepisy prawa, a urzędnicy samorządowi niedbale wykonywali swoje obowiązki. W trzech przypadkach NIK skierowała zawiadomienia do Prokuratury, gdyż mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

Straż miejska coraz bardziej przypomina policję drogową. Zamiast dbać o porządek na ulicach i osiedlach, strażnicy zajmują się przede wszystkim ściganiem kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Sprzyja temu wzrastająca liczba fotoradarów, których właścicielami są... samorządy.

W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę Komendy Głównej Policji. Pomimo stwierdzonych w Komendzie istotnych nieprawidłowości, mających wpływ na kontrolowaną działalność, Najwyższa Izba Kontroli ostatecznie pozytywnie ocenia realizację Programu modernizacji w Policji, choć jest kilka znaczących niedociągnięć...

Rośnie liczba skarg przesyłanych do NIK. W 2010 r. do Izby wpłynęło ich ponad pięć tysięcy. Blisko jedna trzecia dotyczyła działalności administracji publicznej. W 2006 r. do Izby skierowano niespełna cztery tysiące skarg. W 2010 roku było ich już ponad pięć tysięcy. Dla NIK są one ważnym źródłem wiedzy o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu państwa.

Przy obecnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku. Bezpieczeństwu dostaw tego surowca energetycznego zagraża nieracjonalne, a niekiedy wręcz rabunkowe wydobycie prowadzone przez przedsiębiorców – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.

«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Strona 1 z 2