Reklama

Reklama

Od kilku lat, przed świętami Bożego Narodzenia, pracownicy Podlaskiego Oddziału Regionalnego uczestniczą z własnej inicjatywy, przy wsparciu kierownictwa w różnorodnych akcjach charytatywnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do tej pory na konta bankowe polskich rolników ponad 28 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 miliardy zł.

Ponad 540 tys. rolników otrzymało z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnicwa 886 mln zł w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych"

Już po raz piąty Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Poprzednie nabory zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2010.

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Wczoraj były Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Święto to ma uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, a w szczególności w krajach rozwijających się, zwracając uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwoju.

Ponad 26,4 miliardy złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazanie do tej pory na konta bankowe polskich rolników około 26,3 mld złotych wsparcia z PROW 2007-2013 stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o ok. 2,8 miliarda zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 miliardy zł.

3 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 209, poz. 1247).

«pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia»
Strona 1 z 7