Strona główna Aktualności Aktualności: Świat prezydencja

Reklama

Reklama

prezydencja

Podsumowanie polskiej prezydencji w zakresie rolnictwa i rybołówstwa było tematem zorganizowanej dziś w Warszawie konferencji. Minister Marek Sawicki zaprosił do dyskusji przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, attache rolnych akredytowanych w Polsce, przedstawicieli związków i organizacji działających w rolnictwie oraz naukowców i specjalistów.

1 stycznia 2012 r. Dania objęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jej celem jest działająca razem, silniejsza Europa, która będzie w stanie stawić czoła poważnym aktualnym wyzwaniom.

- Kończymy prezydencję w obszarze środowiska w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku i zadowolenia z osiągniętych efektów. Pokazaliśmy się jako sprawni organizatorzy, skuteczni negocjatorzy i dobrzy eksperci –– podsumowuje ostatnie pół roku minister środowiska Marcin Korolec.

Priorytety energetyczne Polski na czas unijnej Prezydencji oraz działania na rzecz ograniczania wpływu energetyki na środowisko były tematem rozmów wiceminister gospodarki Joanna Strzelec–Łobodzińskiej z Ankrem Christensenem, kierującym Wydziałem ds. wyzwań globalnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Danii.

– Wszyscy jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć silny i dynamiczny wzrost w Europie. Konsekwentnie dążąc do wspólnego celu możemy gruntownie zmienić nasz przestarzały model rozwoju i wyeliminować bariery wobec przyszłej prosperity – zaapelowało dziewięciu szefów państw i rządów Unii Europejskiej, w tym premier Donald Tusk, we wspólnym liście, skierowanym w piątek do szefów Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

- Rozmawialiśmy również na temat polskiej prezydencji i naszych zadań w jej trakcie. Z radością przyjąłem zapewnienie ministra Zsolta Simona o wsparciu podczas naszego przewodnictwa w Radzie UE. Wszystko wskazuje na to, że zarówno w ramach prezydencji węgierskiej, jak i polskiej ta współpraca będzie rzeczywiście bardzo ścisła – powiedział Sawicki.

Priorytety Prezydencji Polski w Radzie UE oraz rozwój polsko-niemieckich relacji handlowych były głównymi tematami rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z federalnym ministrem gospodarki i technologii Rainerem Brüderle. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2011 r. w Berlinie.

Mimo, że polska prezydencja rozpocznie się dopiero za pół roku, to przygotowania do niej trwają już od 2009 roku. Od tego czasu udało się m.in. określić wstępne priorytety polityczne polskiego przewodnictwa, wyszkolić ponad tysiąc urzędników z tzw. korpusu prezydencji i przygotować terminarz spotkań.

- Przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej jest szansą na wzmocnienie pozycji naszego kraju w Unii Europejskiej i dołączenie do tych państw, które są w stanie skutecznie zarządzać Wspólnotą - uważa minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz.