Reklama

Reklama

ue

Na rynku unijnym przez ostatnie dwa lata (z przerwą w marcu i kwietniu 2011 r.) rosły ceny skupu mleka.

Autorzy wydanego 19 stycznia br. raportu Strategie Grains utrzymali swoją dotychczasową prognozę zbiorów zbóż w UE w kolejnym sezonie 2012/2013. Według ich szacunków wyniosą one blisko 290 mln t, wobec 285 mln t zebranych w sezonie bieżącym.

Już drugi rok z rzędu Komisja Europejska apeluje do wszystkich instytucji UE o rygorystyczne ograniczenie przewidywanych wydatków administracyjnych w budżecie na 2013 r.

Komitety Copa-Cogeca pozytywnie przyjęły debatę ministerialną na temat instrumentów zarządzania rynkiem i apeluje o ich wzmocnienie.

Dodatkowe 360 mln euro na projekty wodno-ściekowe dla Polski. Kto ma szanse? Nowe umowy i nabór nowych projektów jeszcze przed kwietniem tego roku.

Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską jawną debatę na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz przewidywania zmian. Konsultacja potrwa do dnia 30 marca 2012 r. Jej celem jest ustalenie skutecznych praktyk i działań politycznych w zakresie restrukturyzacji oraz dostosowania do zmian.

W sezonie 2011/12 zbiory rzepaku w Unii Europejskiej były na poziomie około 19,1 mln ton, co oznacza wzrost wobec szacunków z października o 0,2 mln ton (dzięki podniesieniu szacunków dla Wielkiej Brytanii oraz Francji przy zmniejszeniu szacunków dla Niemiec).

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 1 stycznia 2012 r. złożono 206,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 447,8 mld zł.

Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. W tym celu analizuje obecnie wyzwania wiążące się z odchodzeniem od paliw kopalnych.

Aktualnie mają miejsce konsultacje z ekspertami, organizacjami rolniczymi i społecznymi, co do rozwiązań prawnych w zakresie WPR 2014-2020. Zaproponowane przez Komisję Europejską rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, w tym dla realizacji tak istotnych wspólnotowych celów jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz zrównoważony rozwój całej UE.

«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»
Strona 1 z 27